0
Dalinkitės

Lietuvos stačiatikių bažnyčios metropolitas Inokentijus „už priesaikos sulaužymą ir paniekinimą“ bei kitus kanonams prieštaraujančius veiksmus antradienį suspendavo penkis Kremliui neištikimus dvasininkus, praneša BNS.

Kaip nurodoma išplatintame pranešime, penkiems dvasininkams – Vitalijui Mockui, Vladimirui Seliavko, Georgijui Ananjevui, Vitaliui Dauparui ir Gintarui Sungailai – uždrausta eiti popų pareigas.

„Metropolitas Inokentijus savo dekretu kunigams, kurie iki šiol buvo buvo atsargoje, (…) sustabdė kunigystės veiklą ir atėmė teisę dėvėti bažnytinius drabužius bei kryžių“, – nurodoma pranešime.

Tekste sakoma, kadjei kunigai ir toliau tęs veiklą, kuri nesiderinama su kanonais ir skaldo Bažnyčią, „jiems gali būti skirtos kitos bažnytinės nuobaudos“.

„Diakonams Viktorui Miniotui ir Georgijui Cyburevkinui dar suteikiama laiko apmąstyti savo antikanoninius veiksmus ir atlikti laukiamą atgailą“, – nurodoma pranešime.

Metropolito Inokentijaus teigimu, „blogiausias dalykas, kurį jie padarė – priesaikos sulaužymas“.

Pasak jo, įšventinami į dvasininko luomą, kandidatai duoda priesaiką, kurioje sakoma: „(…) visais įmanomais būdais stengsiuosi savo tarnystę atlikti pagal Dievo žodį, Bažnyčios taisykles ir vadovybės nurodymus“.

Dvasininko teigimu, kandidatas taip pat prisiekia be vyskupo palaiminimo niekur neišvykti ir savarankiškai niekur nepereiti, galvoti „ne apie savo garbę, interesus ar naudą, o Dievo šlovę, Rusijos Šventosios Stačiatikių Bažnyčios gerbūvį ir savo artimo išganymą“.

„Padarę tokį baisų kanoninį nusižengimą, minėti dvasininkai pasitraukė iš savo Ganytojo pavaldumo, o vėliau sekė ir kiti jų nekanoniniai poelgiai, padidinę jų sunkią nuodėmę prieš Dievą ir Šventąją Bažnyčią“, – teigė Inokentijus.

„Pažeidę kanonines ir procedūrines normas, jie pasuko bažnyčios skaldymo keliu, vykdė įžeidžiančius ir šmeižikiškus išpuolius prieš Šventąją Rusios Stačiatikių Bažnyčią, prieš Lietuvos Stačiatikių Bažnyčią, jos vadovus, klaidino valstybės valdžios atstovus ir visuomenines organizacijas, dangstydamiesi prieškarine retorika“, – pridūrė jis.

Lietuvos Stačiatikių bažnyčios vadovas Inokentijus kiek anksčiau iš pareigų atleido tris šiuo metu jau ir suspenduotus kunigus – V. Mockų, G. J. Sungailą ir V. Dauparą, kritikavusius Rusijos invaziją į Ukrainą ir Rusijos ortodoksų bažnyčios paramą šiems veiksmams.

Dalis Lietuvos Stačiatikių dvasininkų nusprendė kreiptis į Konstantinopolio patriarchą, kad galėtų tapti šios metropolijos dalimi.

2018 metų spalį Konstantinopolio ekumeninis patriarchatas paskelbė negaliojančiu 1686 metais įvykusį Ukrainos stačiatikių prijungimą prie Maskvos patriarchato ir dar kartą patvirtino, kad kaip motininė bažnyčia, Konstantinopolis turi teisę ir tęs procedūras dėl autokefalijos (nepriklausomybės) Ukrainos stačiatikių bažnyčiai suteikimo.

Lietuvos Stačiatikių bažnyčia yra viena iš devynių tradicinių religinių bendruomenių Lietuvoje. Ji turi metropolijos titulą, priklauso Maskvos ir Visos Rusios patriarchatui.

Maskvos patriarchatas yra istoriškai pavaldus Kremliaus valdovams ir palaiko bet kokius jo politinius sprendimus. Taip pat viešai žinoma, kad Maskvos popų sinodas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį su Rusijos žvalgyba – FSB. Daugiau informacijos čia.

BNS, kaunieciams.lt

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva