0

Viena
didžiausių
Lietuvoje
verslo
grupių
„ACME
Grupė“,
švęsdama
savo
30-ies
metų
veiklos
jubiliejų,
surengė
labdaros
renginį
„Gerų
darbų
mugė“,
kurios
metu
suaukotą
213
tūkst.
Eur
sumą
skirs
šalies
švietimo,
sveikatos
ir
socialiniams
iššūkiams
spręsti.

Šio
labdaros
renginio
metu
buvo
renkamos
aukos,
kurių
sumą
„ACME
Grupė“
padaugino
10
kartų.
Mugės
metu
grupės
darbuotojai
drauge
su
partneriais,
klientais,
grupės
buvusiais
kolegomis,
šeimos
nariais
ir
nevyriausybinėmis
organizacijomis
dalijosi
geriausiomis
socialinės
atsakomybės
patirtimis.

„Tokios
iniciatyvos
parodo
verslo
brandą
ir
norą
būti
aktyvia
visuomenės
gyvenimo
dalimi.
„ACME
Grupei“
visada
buvo
prioritetas
partnerystė
ir
bendradarbiavimas
tiek
komandoje,
tiek
versle,
tiek
su
visuomenės
ir
nevyriausybinių
organizacijomis.
Siekiame
suburti
dar
daugiau
žmonių
šiai
kilniai
idėjai,
nes
kuriami
geri
darbai
drauge
turi
polinkį
augti
su
dar
didesne
įvairove
ir
greičiu.
Džiaugiamės
tokiu
būdu
galėdami
prisidėti
prie
Lietuvos
švietimo,
sveikatos
ir
sveikos
gyvensenos
problemų
sprendimų
ir
pagalbos
teikimo
Ukrainos
žmonėms.“,

teigia
„ACME
Grupės“
direktorius
Sergej
Artemiuk.

Anot
S.
Artemiuk,
ši
kiekvienų
metų
tradicija
tapusi
mugė
auga
ir
plečiasi
tik
„ACME
Grupės“
darbuotojų

savanorių
ambicijų
dėka

vien
tik
šiemet
surinkta
aukų
suma
ir
dalyvių
augo
dvigubai.
„Prieš
metus
specialiai
socialiniams
projektams
„ACME
Grupėje“
pradėjo
veiklą
ir
naujai
įsteigta
viešoji
įstaiga
„ACME
Geri
darbai“.
Čia
mūsų
darbuotojai
savanoriškai
plėtoja
prasmingas
socialines
iniciatyvas
ir
projektus,
kurie
finansuojami
būtent

„Gerų
darbų
mugės“
paaukotų
lėšų.
Per
paskutinius
metus
padėjome
per
40
Lietuvos
socialinių
partnerių
ir
nevyriausybinių
organizacijų,

kurių
net
18
šiemet
prisijungė
ir
kūrė
Gerų
darbų
mugę
kartu.
Nuoširdžiai
sakau
ačiū
kiekvienam
renginio
dalyviui
ir
prisidėjusiai
organizacijai“,

dėkoja
grupės
vadovas.

Renginio
metu
daugiau
nei
pusšimtis
„ACME
Grupės“
darbuotojų
savanoriškai
su
socialiniais
partneriais
rengė
edukacines
dirbtuves,
elektroninių
technikos
įrenginių
aukcioną,
protmūšius,
gamino
maistą
ir
rengė
kitas
pramogas,
o
mugės
lankytojai
pramogavo
ir
aktyviai
aukojo
lėšas.


Mugėje
Ukrainos
paramos
svarbos
priminimas
su
garsiais
šalies
visuomenininkais

„ACME
Grupė“
pastaruosius
metus
aktyviai
tiekė
pagalbą
karo
talžomai
Ukrainai.
Todėl
Gerų
darbų
mugės
metu
buvo
surengta
diskusija,
kurią
moderavo
Rolandas
Mackevičius,
su
daugiausiai
šalyje
sulaukusių
paramos
ir
dėmesio
organizacijų
atstovais:
Jonu
Ohmanu,
„Blue
Yellow“
vadovu,
Edmundu
Jakilaičiu,
„Stiprūs
kartu“
iniciatyvos
vadovu,
Tomu
Palšiu,
„ACME
Grupės“
akcininku
ir
daugelio
paramos
iniciatyvų
dalyviu,
bei
Aidu
Bubinu,
pagalbos
iniciatyvų
Ukrainai
iniciatoriumi.

Diskusijos
metu
E.
Jakilaitis
akcentavo,
kad
paramos
rinkimo
būdai
keičiasi:
„Vieni
aukoti
pavargo,
kiti
ne.

tikiuosi,
kad
dauguma
nepavargo,
nors
aišku
surinkti
paramą
yra
vis
sunkiau
ir
sunkiau,
tam
reikia
vis
patrauklesnių
formų.
Ši
„ACME
Grupės“
„Gerų
darbų
mugė“,
mano
galva,
irgi
vienas

būdų
kaip
naujomis
patraukliomis
formomis
galima
atkreipti
visuomenės
dėmesį
į
problemas

 aukcionais,
pramogomis,
naudingų
paslaugų
pasiūlymais
žmonėms
mainais
į
auką.“

Diskusijos
dalyviai
taip
pat
pasidalino
patirtimis
apie
pagalbos
teikimą
Ukrainai,
sutinkamus
iššūkius.
„Buvau
Ukrainoje
8
kartus.
Manau,
nei
vienas
neliktų
be
motyvacijos
padėti
šiai
šaliai
po
bent
vieno
apsilankymo
karo
lauke.
Tai,
kas
ten
vyksta,

tiesų
protu
nesuvokiama”,

teigė
„ACME
grupės“
akcininkas
Tomas
Palšis.

Jakilaičio
žodžiais,
Lietuvos
valstybės
nepriklausomybės
laikotarpį
apskritai
jis
pavadintų
stebuklu
ir
netgi
atsitiktinumu,
gerai
susiklosčiusiomis
aplinkybėmis
ir
laiku
įžengus
į
Vakarų
civilizacijos
erdvę:
„Bet
tas
stebuklas
nėra
nulemtas
kažkokių
dėsnių,
tie
istoriniai
dėsniai,
kurie
pastaruosius
keletą
šimtą
metų
veikė
šiame
regione
rodo,
kad
mes
turėtume
būti
mažiau
ar
daugiau
prispausti
po
rusiška
letena.
Dabar
turime
galimybe
ne
tik
leteną,
bet
ir
ranką
iki
alkūnės
ukrainiečių
rankomis
nukirsti.
Čia
yra
tikrų
tikriausias
šansas
Lietuvai
išsaugoti
savo
stebuklą“.

Paklaustas,
kas
lėmė
šios
„Stiprūs
kartu“
sėkmę
ir
motyvaciją
padėti
kitiems,
E.
Jakilaitis
akcentavo,
kad
organizacija
užsiima
tuo,
kuo
negali
kiti
pasirūpinti:
„Rūpinomės
ukrainiečių
pabėgėlių
apgyvendinimu,
šildymo
generatoriais,
paskutiniu
metu

 ukrainiečių
našlaičiais
Lietuvoje.

Motyvacija
padėti
man
buvo
labai
aiški.
Ukrainiečių
vaikai,
atkeliavo
pirmą
kartą
į
užsienį
ir
tas
užsienis
yra
Lietuva,
čia
jais
rūpinosi,
čia
jie
plaukiojo,
kaitavo,
išvykstant
gavo
planšetinius
kompiuterius,
kostiumus
ir
kitus
dalykus.
Tai
didžiausios
problemos
neišsprendžia,
bet
tam
vaikui,
kuriam
viskas
atrodo
tiktai
juoda,
tiktai
pilka,
parodėme,
kad
yra
ir
kitokių
spalvų.
Kai
po
10-15
metų
jis
užaugs,
ištikus
tokiai
situacijai
Lietuvoje,
jis
bus
pirmas,
kuris
ištiestų
ranką
ir
padėtų.
Nes
Lietuva
jam
padėjo,
kai
jam
buvo
sunkiausia
gyvenime“.

Mugės
metu
prasmingomis
veiklomis
ir
savo
patirtimis
taip
pat
dalijosi
tokios
nevyriausybinės
organizacijos,
kaip
„Gelbėkit
vaikus“,
„Lituanica
X“,
Kauno
tvirtovės
VII
fortas

gamtos
ir
tiksliųjų
mokslų
mokykla,
„Jaunimo
linija”, Raudonojo
kryžiaus
draugija, „Maisto
bankas“, Maltos
ordino
pagalbos
tarnyba, „Mokytojų
palaikymo
ratai“, Nacionalinė golbolo asociacija,
„Blue Yellow”,  Paramos
fondas
„Ankstukai“,
„Renkuosi
Mokyti“,
„Sidabrinė
linija“,
„Skirtingos
spalvos“,
„Vaikų
linija“,
„Maži,
bet
stiprūs“, Všį „Išgyvenau“
ir
įmonė
„Estravel.lt“.


Primename,
šiuo
metu
„ACME
Grupei“
priklauso
31 bendrovė,
veikianti
trijose
 Baltijos
šalyse. Grupės
bendrovės
užsiima
elektronikos
ir
buitinių
prietaisų
platinimu,
priežiūra,
kino
filmų
platinimu,
tvarios
energetikos
parkų
ir
nekilnojamo
turto
projektų
plėtojimu,
tarp
kurių
garsiausios:
„ACC
Distribution“,
„ACME
Film“,
„AVAD
Baltic“,
„ACME
NT“,
ACME
Solar
Group“
ir
kt.
Bendrovių
grupėje
dirba
per
400
darbuotojų
komanda,
o
2022
m. bendrovių
grupės
apyvarta
siekė 747
mln.
EUR. 
Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva