0

2021 10 26

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo Nacionalinės regioninės plėtros tarybos (NRPT) posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatytas NRPT reglamentas, sveikatos priežiūros sistemos pertvarka, taip pat buvo diskutuota dėl regionų plėtros tikslų ir lūkesčių bei Regionų plėtros taryboms keliamų uždavinių.

„Regionai mums yra labai svarbūs ir krizinės situacijos tik dar kartą parodė, kad savivaldybės ir regionai – tai ramstis į kurį galima atsiremti, kurį lydi vienos Lietuvos jausmas. Stiprūs ir savarankiški regionai – tai mūsų valstybės prioritetas. Todėl būtina aktyviai bendradarbiauti, be nurodinėjimo iš viršaus. Mūsų kelias turėtų būti glaudi partnerystė. Pasitikėkime vieni kitais, ieškokime bendrų vardiklių ir stiprinkime regionus, link geresnės Lietuvos. Kad kiekvienas po dalelę iš regionų sukurtume klestinčią Lietuvą“, – kalbėjo vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Ministrė taip pat pabrėžė, kad  Vyriausybės programoje numatyta ne mažiau kaip 30 proc. Europos Sąjungos fondų lėšų skirti regionų planams įgyvendinti.  „Šis formatas – tai tokia regioninė Vyriausybė. Per kurią galima greitai derinti veiksmus ir siekti bendrų tikslų regioninėje politikoje.  – kalbėjo Nacionalinės regioninės plėtros tarybos pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.

Sveikatos apsaugos ministerijos, Asmens sveikatos departamento vadovė Odeta Vitkūnienė pristatė būsimus pokyčius susijusius su sveikatos reforma regionuose. Vienas iš tikslų – tai Greitosios medicininės pagalbos (GMP) ir specializuotos pagalbos prieinamumo didinimą regionuose.

Regioninės plėtros įstatymas buvo priimtas 2020 m. birželio mėn. Nacionalinė regioninės plėtros taryba yra kolegiali Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos patariamoji institucija nacionalinės regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Siekiant užtikrinti sklandų  kokybiškų regionų plėtros planų parengimą, Vidaus reikalų ministerijos (VRM) padaliniai teikia organizacinę ir finansinę pagalbą veiklos organizavimo klausimais, o siekiant pagelbėti kompetencijų stiprinimo klausimais VRM organizuoja ir organizuos plataus spektro mokymus ir ekspertinę pagalbą. Regiono plėtros tarybų veiklos tikslas – planuoti ir koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione, atstovauti regionui bei skatinti socialinę, ekonominę regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp regiono savivaldybių mažinimą.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos