0

2021 08 19

Apdovanoti Šeimos kortelės programoje dalyvaujantys partneriai

Šiandien vykusiame renginyje pagerbtos įmonės, įstaigos ir organizacijos, suprantančios prasmę padėti gausioms ar neįgalų vaiką auginančioms Lietuvos šeimoms. 

„Jau dvejus metus gausios ar negalią turinčius vaikus auginančios šeimos gali pasinaudoti Šeimos kortelės teikiamomis nuolaidomis, privilegijomis. Naudodamasi proga noriu padėkoti visiems Šeimos kortelės partneriams už geranoriškumą ir bendrystę stiprinant Lietuvos šeimas. Vaikus auginančios šeimos yra mūsų valstybės pamatas“, – sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė Vilma Augienė.

„Džiaugiamės, kad pagalba šioms šeimoms neliko antrame plane net ir tada, kai įprastą gyvenimą sukaustė pandemija. Tą įrodo ir nuolat augantis Šeimos kortelės partnerių skaičius. Šeimos kortelės programoje jau dalyvauja, nuolaidas ir privilegijas teikia 250 šalies įmonių. Be jūsų palaikymo ir geranoriškumo parama gausioms ir negalią turinčius vaikus auginančioms šeimoms, deja, būtų neįmanoma“, – sakė Šeimos kortelės programos koordinatorė Rasa Žemaitė.

Nacionaliniu mastu ar tik konkrečiame regione veikiančios įmonės apdovanotos 4 kategorijose: „LEDLAUŽIS 2021“, „MAŽI IR GALINGI 2021“, „METŲ PRAMOGOS 2021“ ir „METŲ VIRTUALIEJI 2021“.

„LEDLAUŽIS 2021“ apdovanojimas įteiktas UAB „Maxima LT“ už tai, kad įmonė viena pirmųjų prisijungė prie Šeimos kortelės iniciatyvos ir praskynė kelią kitiems stambiesiems prekybos paslaugų sektoriaus dalyviams. UAB „Viada“ ir UAB „Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO“ įteikti padėkos raštai.

„MAŽI IR GALINGI 2021“ apdovanojimas įteiktas UAB „Gulbelė“ už tai, kad įmonės dydis ne kliūtis daryti didelius darbus. MB „Mama, aš sergu“ ir VšĮ Judesio studijai „Strakaliukas“ įteikti padėkos raštai.

„METŲ PRAMOGOS 2021“ apdovanojimas įteiktas UAB „Adventica“ už didžiules šypsenas vaikų ir jų tėvų veiduose nepaisant karantino iššūkių. Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai bei VšĮ ,,Baltijos cirkas” atstovams įteikti padėkos raštai.

„METŲ VIRTUALIEJI 2021“ už virtualioje erdvėje teikiamos privilegijas gausioms šeimoms apdovanota VŠĮ „Edulandas“. UAB „Pas Bobutę“ ir MB „Profiteka“ atstovams įteikti padėkos raštai.

Šeimos kortelės partnerius šiemet vertino komisija, kurią sudaro Nacionalinės šeimos tarybos, Daugiavaikių šeimų asociacijos „Mes“, Všį „Versli mama“, asociacijos „Investors‘ Forum“ ir Trišalės tarybos atstovai, taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM atstovai. 

Apdovanojimų šventę organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM kartu su socialiniais partneriais.

Kaip tapti Šeimos kortelės partneriu?

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys kviečiami prisijungti prie Šeimos kortelės programos.

Jie nuolaidas gali teikti trimis lygiais:
* Kortelės svečio – kai privilegijos su Šeimos kortele yra vienkartinės,
* Kortelės draugo – kai norima privilegijas teikti nuo trijų iki šešių mėnesių
* Kortelės partnerio – kai derinamos visos su privilegijų teikimu susijusios aplinkybės bei pasirašoma partnerystės sutartis.
 
Daugiau apie tai, kaip tapti partneriu bei Partnerystės teikiamas naudas galite rasti: https://bit.ly/3j0wVEp
 

Kas gali gauti Šeimos kortelę?

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar nuolatinai globojamų iki 18 metų amžiaus.

Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.
Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų. Kortelę gauti gali ir šeima, kurioje auga vaikai iš ankstesnių santuokų, kai šeimoje iš viso yra 3 ar daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, kurioje santuokoje vaikai gimė.

Svarbu, kad teisę gauti Šeimos kortelę turi tik tas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų sutarimu gyvena vaikas, ir bendrai, jo šeimoje auga ne mažiau nei 3 vaikai.

Neįgalųjį slauganti, prižiūrinti šeima –  šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Šiuo metu kas antra gausi šeima ar šeima, prižiūrinti ar slauganti vaiką su negalia, jau naudojasi Šeimos kortele, o kai kuriose savivaldybės ją turi daugiau nei du trečdaliai šeimų. Šeimos kortele iš viso Lietuvoje jau naudojasi virš 23 tūkstančių gausių arba negalią turintį vaiką prižiūrinčių šeimų. 

Kaip gauti Šeimos kortelę?

Prašymą gauti Šeimos kortelę galima pildyti interneto svetainėje www.spis.lt, rašyti raštu (prašymo formą galima rasti interneto svetainėje) ir siųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paštu, adresu Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius, arba pateikti tiesiogiai atvykus nurodytu adresu į departamentą.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos