0

2021 09 14

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pradeda įgyvendinti naują paskolų finansinę priemonę „Startuok“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Ši priemonė skirta iki 3 metų amžiaus veikiantiems verslams ar socialinio poveikio projektus vykdančioms įmonėms, veikiančioms iki 5 metų. Šiems verslo projektams INVEGA teiks iki 3 mln. eurų paskolas. Tikimasi, kad priemonė „Startuok“ padės didinti šalies konkurencingumą ir spręsti visuomenės, socialines, ekonomines ir poveikio aplinkai problemas.

„Šiuo metu rinkoje finansavimo trūkumą ypač jaučia veiklą pradedančios įmonės, dar neturinčios pakankamų apyvartinio kapitalo rodiklių ir kreditingumo istorijos, kurių reikalauja bankai. Todėl, norėdami padėti jaunam verslui, sukūrėme priemonę, pagal kurią INVEGA pradės teikti tiesiogines paskolas. Tai sudarys sąlygas verslininkams daug sparčiau plėtoti veiklą ir augti“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Paskolos pagal priemonę „Startuok“ skirtos smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV), veikiančiam ne ilgiau kaip 3 metus, bei SVV subjektams, vykdantiems socialinio poveikio projektus ir veikiantiems ne ilgiau kaip 5 metus. Socialinio poveikio projektus vykdančiomis įmonėmis bus laikomos tos bendrovės, kuriose ne mažiau kaip 30 proc. įdarbintų darbuotojų bus iš socialiai pažeidžiamų grupių arba kurių socialinio poveikio projektų įgyvendinimo metu ne mažiau kaip 30 proc. verslo metinių pajamų bus gautos iš ekonominės veiklos, kuria sprendžiamos socialinės problemos. Socialinio poveikio projektams paskolų teikimo kainai (palūkanoms) bus taikoma ir 30 proc. nuolaida.

„Džiaugiamės galėdami pasiūlyti mūsų šalyje veikiantiems verslams naujas tiesiogines INVEGOS paskolas „Startuok“. INVEGOS lėšos – visų mūsų mokesčių mokėtojų lėšos, todėl siekiame, kad jos būtų tikslingai panaudotos efektyviai skatinant verslų kūrimąsi bei augimą ir veiklų, kuriančių visos šalies gerovę, vykdymą“, – teigia INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

Priemonės lėšomis gali būti teikiamos investicinės arba apyvartinių lėšų paskolos, skirtos naujoms arba vykdomoms veikloms stiprinti ar plėsti. Vienam paskolos gavėjui išduodamų paskolų skaičius neribojamas. Investicines paskolas INVEGA teiks iki 120 mėn. terminui, o maksimali suma, kurią vienas pareiškėjas galės gauti, sieks 3 mln. eurų. Apyvartinių lėšų paskolos bus teikiamos iki 36 mėn. laikotarpiui, o maksimali vienam pareiškėjui galima suteikti suma sieks 200 000 eurų.

Siekiant, kad ši finansinė priemonė būtų veiksminga, o finansuojami verslai skolintųsi atsakingai, numatoma, kad prie projekto finansavimo turės prisidėti ir pats paskolos gavėjas, prireikus – ir su kitais privačiais finansuotojais. Privačios investicijos į kiekvieną INVEGOS finansuojamą projektą turės sudaryti ne mažiau kaip 20 proc., iš kurių ne mažiau kaip 10 proc. projekto vertės turės sudaryti paties paskolos gavėjo lėšos.  

Atsižvelgiant į poreikį išvengti dubliavimo su esamomis valstybės finansavimo priemonėmis, paskolos „Startuok“ negalės būti panaudotos labai mažoms ir mažoms įmonėms, veiklą vykdančioms iki 1 metų ir siekiančioms gauti finansavimą iki 25 000 eurų, finansuoti. Šiems pareiškėjams INVEGA ir toliau siūlys lengvatines paskolas pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“. Verslai, veikiantys iki 1 metų, tačiau norintys gauti didesnį nei  25 000 eurų finansavimą, galės kreiptis dėl paskolos „Startuok“.

Verslai, norintys gauti „Startuok“ paskolą, jau dabar gali pateikti paraišką INVEGAI adresu: https://startuokpaskolos.invega.lt. Paskolos sutartys dėl priemonės „Startuok“ finansavimo gali būti pasirašytos iki 2023 m. birželio 30 dienos. Iš viso finansinei priemonei „Startuok“ skirta 20 mln. eurų iš fondų fondo „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“. Planuojama, kad, jei paskolos bus itin paklausios, priemonei skirtų lėšų suma bus didinama.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos