0

Vyriausybei
patikslinus
Valstybės
remiamų
paskolų
studentams
suteikimo,
administravimo
ir
grąžinimo
tvarkos
aprašą,
aukščiausio
meistriškumo
šokėjams
(baleto,
šiuolaikinio
šokio
kūrėjams)
sudaroma
galimybė
būti
atleistiems
nuo
pagal
vieną
pirmos
pakopos
studijų
sutartį
gautų
paskolų
grąžinimo.

Taip
šokėjams
sudaromos
galimybės
geriau
integruotis
į
darbo
rinką
baigus
karjerą
ir
renkantis
naują
profesiją.
Tokia
galimybė
suteikiama
aukščiausio
meistriškumo
šokėjams
ir
baleto
artistams,

karto
po
mokyklos
baigimo
dirbantiems
ar
dirbusiems
Lietuvos
Respublikos
profesionaliojo
scenos
meno
įstaigose.

Numatoma,
kad
šokėjai
atleidžiami
nuo
pagal
vieną
pirmosios
pakopos
studijų
sutartį
gautų
paskolų
studijų
kainai
sumokėti
ir
dalinėms
studijoms
pagal
tarptautines
(tarpžinybines)
sutartis
ar

dalies
grąžinimo,
jei
paskolos
gavėjas
yra
aukščiausio
meistriškumo
šokėjas
(baleto,
šiuolaikinio
šokio
kūrėjas),
kuris
kreipimosi
dėl
atleidimo
nuo
paskolos
metu
turi
būti
Lietuvos
Respublikos
pilietis,
įstojimo
į
aukštąją
mokyklą
metu
turėti
ne
mažesnę
kaip
5
metų
darbo
patirtį
Lietuvos
Respublikos
profesionaliojo
scenos
meno
įstaigoje
ir
nebūti
baigęs
šokėjo
karjeros
bei
būti
baigęs
pirmosios
pakopos
studijas,
kurioms
buvo
skirta
paskola.

Atsižvelgiant
į
aukščiausio
meistriškumo
vertinimo
kriterijaus
problematiką
kultūros
sektoriuje,
siekiant

tinkamai
ir
objektyviai
įvertinti,
Kultūros
ministerija
parengs
ir
patvirtins
šio
kriterijaus
vertinimo
metodiką.
Šiam
kriterijui
įvertinti
Kultūros
ministerija
pasitelks
savo
sudarytą
kolegialią,
patariamojo
balso
teisę
turinčią
Profesionaliojo
scenos
meno
įstaigų
tarybą,
kuri
atlieka
eksperto
ir
konsultanto
funkcijas
sprendžiant
Lietuvos
Respublikos
profesionaliojo
scenos
meno
įstaigų
politikos
formavimo
ir
įgyvendinimo
klausimus.


Kultūros
ministerijos
informacija.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva