0

2021 09 09

„Nuolatinis ir konstruktyvus dialogas yra labai svarbus siekiant veiksmingų praktinių rezultatų sprendžiant aktualius energetinio bendradarbiavimo klausimus tarp mūsų šalių“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys po šiandien Vilniuje įvykusio susitikimo su Latvijos ekonomikos ministru Janiu Vitenbergu, su kuriuo aptarė svarbiausius dvišalius energetikos klausimus: Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projekto įgyvendinimo pažangą, prekybą elektra iš trečiųjų šalių bei galimybes stiprinti bendradarbiavimą atsinaujinančios energetikos srityje.

Ministrams aptariant sinchronizaciją, D. Kreivys pasiūlė Latvijos kolegai spartinti pasirengimą bendram Baltijos šalių izoliuotam darbui ir atlikti jo bandymą jau 2023 m. pabaigoje. D. Kreivys susitikimo metu pabrėžė, jog Baltijos šalių sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais vyksta sklandžiai, neatsiliekant nuo numatyto darbų grafiko, tad projektą tikimasi įgyvendinti laiku ir taip reikšmingai padidinti visų trijų Baltijos šalių energetinį saugumą. „Artimiausio laikotarpio planai yra susiję su sklandžiu avarinės pagalbos suteikimo galimybių patikrinimu per sinchroninę jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos elektros energetikos sistemų“, – akcentavo D. Kreivys.

Ministrai taip pat aptarė ir prekybos elektra iš trečiųjų šalių klausimą. D. Kreivys informavo J. Vitenbergą, jog Lietuva vadovausis atskiromis prekybos elektra iš trečiųjų šalių taisyklėmis, kurias šiuo metu svarsto nacionalinis reguliuotojas ir kurių įsigaliojimas numatytas 2021 m. rugsėjo 15 d. Tokiu atveju rugsėjo 15 d. maksimalus techninis elektros perdavimo pralaidumas iš Baltarusijos į Lietuvą būtų sumažintas nuo dabar taikomo 1250 MW iki ne didesnio kaip 400 MW dydžio, reikalingo Baltijos valstybių sistemos saugumui ir patikimumui garantuoti. Tai užtikrins, kad Baltarusijoje pagamintos elektros prekybai nebūtų galimybės naudoti Lietuvos elektros linijas. D. Kreivys akcentavo, kad Lietuvos prioritetas išlieka bendras Baltijos šalių susitarimas dėl trišalės metodikos.

Aptariant Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatorių regioninio koordinavimo centro įkūrimą, sutarta, jog dėl centro vietos bei tolimesnių veiksmų išvadas turėtų pateikti abiejų šalių ekspertai.

Ministras D. Kreivys taip pat pabrėžė, kad Lietuva mato puikų potencialią bendradarbiauti atsinaujinančios energetikos srityje, ypač kuriant bendrus jūrinio vėjo parkus Baltijos jūroje. „Pastarasis klausimas galėtų tapti Lietuvos ir Latvijos glaudesnio bendradarbiavimo ašimi šalia kitų regioninių projektų, stiprinant Baltijos šalių energetikos sistemų integraciją,“ – teigia ministras D. Kreivys.

Po susitikimo su energetikos ministru D. Kreiviu, J. Vitenbergas taip pat aplankė NATO Energetinio saugumo kompetencijos centrą Vilniuje.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos