0

2021 08 30

2021 m. rugpjūčio 29–30 d. energetikos ministras Dainius Kreivys lankėsi Lenkijoje, kur dalyvavo 24-ojoje konferencijoje GAZTERM, kasmet suburiančioje Lenkijos ir kitų šalių energetikos sektoriaus atstovus ir kviečiančioje aptarti gamtinių dujų sektoriaus aktualijas. Šiais metais GAZTERM konferencija buvo skirta aptarti gamtinių dujų vaidmenį Trijų jūrų iniciatyvos šalims pereinant prie švarios energetikos ir potencialą gamtinių dujų sektoriui kylančius iššūkius paversti bendradarbiavimo galimybėmis.

Sveikindamas konferencijos dalyvius, energetikos ministras pažymėjo, kad per artimiausius keletą dešimtmečių šalims sparčiai plėtojant atsinaujinančią energiją, gamtinės dujos išliks svarbiu energijos šaltiniu, užtikrinančiu nepertraukiamą energijos tiekimą dėl gamtinių sąlygų susidarius atsinaujinančios energijos tiekimo pertrūkiams. Gerai išvystyta energetikos infrastruktūra reikšmingai prisideda prie saugaus, patikimo ir efektyvaus rinkos funkcionavimo, todėl būtina kaip įmanoma geriau išnaudoti esamą gamtinių dujų infrastruktūrą ir siekti didesnės regioninės gamtinių dujų rinkos integracijos.

„Galiu pasidžiaugti, kad Lietuvą ir Lenkiją sieja bendri tikslai energetikos srityje. Gamtinių dujų importo diversifikacija ir importas iš saugių ir patikimų energijos tiekėjų yra abiejų šalių energetikos prioritetas. Tinkamai išnaudodami esamą infrastruktūrą galime siekti komerciškai patrauklios, konkurencingos ir vartotojams ekonomiškai naudingos gamtinių dujų rinkos sukūrimo Centrinėje ir Rytų Europoje“, – kalbėjo ministras D. Kreivys.

Paklaustas, kaip būtų galima geriau išnaudoti esamą gamtinių dujų infrastruktūrą siekiant stiprinti Trijų jūrų iniciatyvos šalių energetinį saugumą ir užtikrinti regioninės gamtinių dujų rinkos plėtrą, energetikos ministras nurodė tris būtinas sąlygas – gerai išplėtota gamtinių dujų infrastruktūra, įskaitant dujų jungtis, SGD terminalus, dujų saugyklas, efektyviai ir skaidriai veikianti reguliacinė sistema bei barjerų energijos tiekimui panaikinimas. Visos šios sąlygos jau yra arba bus sukurtos artimiausiu metu. Lietuvos–Lenkijos gamtinių dujų jungtis GIPL turi potencialą tapti gamtinių dujų rinkų integracijos nuo Helsinkio iki Bukarešto katalizatoriumi.

Vizito metu energetikos ministras susitiko su Lenkijos Vyriausybės strateginės energetinės infrastruktūros įgaliotiniu Piotr Naimski, Lenkijos energetikos įmonių, Ukrainos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus atstovais. Susitikimų metu aptartos bendradarbiavimo stiprinimo galimybės išnaudojant gamtinių dujų infrastruktūrą regione siekiant didesnės Centrinės ir Rytų Europos, įskaitant Ukrainos gamtinių dujų rinką, gamtinių dujų rinkų integracijos.

Ministras vizito metu taip pat aplankė suskystintų gamtinių dujų terminalą Svinouiscyje.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos