0

Lituanistinio
švietimo
pasaulyje
globėja
pirmoji
ponia
Diana
Nausėdienė
ketvirtadienį
dalyvavo
Prezidentūroje
vykusiame
Lituanistinės
mokyklos
dienos
renginyje.

Pirmoji
šalies
ponia
parėmė
Lituanistinių
mokyklų
asociacijos
ir
Pasaulio
lietuvių
bendruomenės
iniciatyvą
rugpjūčio
10
dieną
paskelbti
Lituanistinės
mokyklos
diena.
Pasaulio
Lietuvių
bendruomenės
Seimas
2012
m.
rugpjūčio
10
d.
priėmė
rezoliuciją,
kurioje
paskelbė,
kad
užsienio
lietuvių
lituanistinis
švietimas
yra
prioritetinė
Lietuvos
valstybės
ryšių
su
užsienio
lietuviais
sritis.

„Lituanistinės
pasaulio
mokyklos
nusipelno
turėti
savo
šventę,
įprasminančią

misiją

kurti
ir
saugoti
lietuvišką
tapatybę
pasaulio
lietuvių
bendruomenėse,
ugdyti

pilietiškumą
ir
stiprinti
mūsų
visų
vienybę“,

sakė
šalies
pirmoji
ponia.

Kreipdamasi
į
renginio
dalyvius

lituanistinio
švietimo
atstovus

viso
pasaulio

D.
Nausėdienė
pabrėžė

misijos
svarbą
ugdant
atsakingą,
aktyvią,
kultūrinį
palikimą
gerbiančią,
savo
šeimos
ir
tautos
tradicijas
perimančią
jaunąją
lietuvių
kartą
emigracijoje.
Pasak
pirmosios
ponios,
augantis
lituanistinių
mokyklų
tinklas
yra
pasaulio
lietuvių
sėkmės
istorija,
o
užsienyje
gyvenančių
tautiečių
ryžtas
puoselėti
lietuvišką
tapatybę
ir
kalbą
kitų
kalbų
apsuptyje,
išsaugoti
lietuviškas
tradicijas
ir
kultūrą
kitų
kultūrų
aplinkoje
verčia
didžiuotis.

„Ypatingai
dėkoju

drąsą
kurti
ir
auginti
lituanistines
mokyklas
tuose
pasaulio
kampeliuose,
kur
nėra
ilgamečių
lituanistinių
tradicijų.
Tikiu,
kad
telkdami
bendruomenes
mokyklų
steigimui
daugelis
jūsų
naujai
atradote
patriotinius
jausmus
Lietuvai.
Juk
kokia
bus
ateities
Lietuva
priklauso
ir
nuo
jūsų
pastangų
ugdyti
jaunųjų
lietuvių,
kurie
šiandien
lanko
mokyklas
užsienyje,
patriotizmą“,

sakė
pirmoji
šalies
ponia.

D.
Nausėdienė
pabrėžė
svarbų
Švietimo,
mokslo
ir
sporto
ministerijos
vaidmenį
koordinuojant
ne
vien
finansinę,
bet
ir
intelektinę
paramą
užsienyje
veikiančioms
lietuviškoms
mokykloms.
Pirmoji
šalies
ponia
atkreipė
dėmesį
ir
į
lituanistinių
mokyklų
patirties
naudą
Lietuvos
mokykloms.
Pasak
jos,
Lietuvos
mokyklų
mokytojams
ypač
naudingos
lituanistinėse
mokyklose
išbandytos
lietuvių
kalbos
mokymo
metodikos
mokant
ukrainiečius,
kitus
užsieniečius,

užsienio
grįžusius
lietuvius,
kurie
papildomai
mokosi
lietuvių
kalbos,
Lietuvos
istorijos,
geografijos,
kultūros.

„Lituanistinėse
mokyklose
dirbančių
mokytojų
patirtis
gali
praturtinti
Lietuvos
mokytojų
praktiką
kūrybiniais
sprendimais,
kai
tenka
ugdyti
daugiakalbius
vaikus,
kad
jie
didžiuotųsi
savo
tapatybe
ir
tuo
pačiu
išlaikytų
motyvaciją
mokytis
lietuvių
kalbos,
domėtųsi
Lietuvos
kultūra,
jaustų
Lietuvą“,

kalbėjo
D.
Nausėdienė.

Pirmoji
ponia
palinkėjo
mokytojams
šviesos
bei
neblėstančios
energijos
bendrame
lituanistinio
švietimo
kelyje
ir
įteikė
Prezidento
Gitano
Nausėdos
iniciatyva
perleisto
pirmojo
lietuviško
mėnraščio
„Aušra“
(1883–1886)
penkių
knygų
rinkinius
renginyje
dalyvavusiems
lituanistinių
mokyklų
atstovams

21
šalies:
Airijos,
Australijos,
Baltarusijos,
Belgijos,
Graikijos,
Italijos,
Ispanijos,
JAV,
Jungtinės
Karalystės,
Kanados,
Latvijos,
Lenkijos,
Liuksemburgo,
Norvegijos,
Nyderlandų,
Prancūzijos,
Singapūro,
Švedijos,
Taivano,
Turkijos,
Vokietijos.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva