0

Pirmoji
ponia
Diana
Nausėdienė
penktadienį
dalyvavo
naujų
mokslo
metų
pradžios
šventėje
Generolo
Povilo
Plechavičiaus
kadetų
licėjuje
Kaune.

Pirmoji
ponia
pasveikino
licėjaus
bendruomenę
Mokslo
ir
žinių
dienos
proga,
susitiko
su
ukrainiečių
kadetais
ir

šeimų
nariais,
taip
pat
bendravo
su
įstaigos
vadovais,
mokytojais
bei
instruktoriais.

„Jūsų
licėjaus
pašaukimas

auginti
ypatingus
valstybės
kūrėjus,
pajėgius
ne
tik
taikiai
dirbti
Tėvynės,
savo
protėvių
žemės,
labui,
bet
ir
gebėti

ginti.
Tai
pašaukimas
auginti
tikrus
patriotus.
Džiugu
sveikinti
bendruomenę,
kurioje
ugdomi
idealai,
puoselėjamas
įvairiapusis
išsilavinimas
ir
garbingos
didvyriško
žmogaus
savybės:
kovotojo
ištvermingumas
ir
narsa,
asmenybės
stiprybė
ir
jėga“, –
sakė
D.
Nausėdienė.

Pirmoji
ponia
akcentavo,
kad
geriausias
kadeto
ginklas
yra
tikras
draugas
šalia,
gera
ir
patikima
komanda,
žinios
ir
puikus
išsilavinimas.
Taip
pat –
vidinė
inteligencija,
kurią
siekia
puoselėti
licėjus.

„Jūsų
įstaigos
bendradarbiavimas
su
Ukrainos
Lvivo
kadetų
licėjaus
bendruomene
reprezentuoja
mūsų
šalį.
Parama
Ukrainai,
jos
žmonėms,
konkretūs
darbai,
palaikant
Ukrainos
laisvės
siekį,
ir
mūsų
vienybė
yra
geriausias
atsakas
į
bet
kokią
agresiją.
Pagarba
visiems,
kovojantiems

laisvę
ir
teisingumą“, –
kalbėjo
pirmoji
ponia.

D.
Nausėdienė
padėkojo
licėjaus
pedagogams,
ugdantiems
Lietuvai
atsakingus
jaunus
žmones.
Pasak
D.
Nausėdienės,
ugdymas,
grįstas
pagarba
kitų
šalių
suverenitetui,
bendražmogiškomis
vertybėmis,
patriotiškumu
ir
meile
savo
Tėvynei,
kartu
su
svariu
žinių
bagažu
ir
pedagogų
išminties
lobynu
yra
labai
svarbi
valstybės
gynybos
dalis.

Kadetams
pirmoji
ponia
palinkėjo
ugdyti
gyvenimui
svarbius
įgūdžius

atsakomybę,
drąsą,
kritinį
mąstymą,
neprarasti
pagarbos
tėvams
ir
pedagogams,
atjautos
ir
savanoriškos
pagalbos
artimui,
pareigos
šeimai
ir
bendruomenei.

Po
naujų
mokslo
metų
pradžios
šventinės
ceremonijos
pirmoji
ponia
susitiko
su
licėjuje
besimokančiais
ukrainiečiais
bei

šeimų
nariais.
Generolo
Povilo
Plechavičiaus
kadetų
licėjus
yra
pasirašęs
bendradarbiavimo
sutartį
su
Lvivo
„Kruty
didvyrių“
vardo
sukarintu
licėjumi.
Šiuo
metu
Kaune,
5–9
klasėse,
mokosi
11
kadetų

Ukrainos.

„Karas
sustabdo
normalų
gyvenimo
ritmą,
tačiau
ukrainiečių
tauta
rodo
stiprybę,
nesustoja
ir
nepasiduoda.
Jūs
pasiaukojamai
ginate
savo
žemę,
valstybę
ir
žmones.

tikiu,
jog
ukrainiečių
vaikų

taip
pat
ir
Lietuvoje
besimokančių
kadetų –
laukia
šviesi
ateitis
agresorių
įveikusioje
laisvoje
Ukrainoje“, –
teigė
D.
Nausėdienė.

Pirmoji
ponia
paragino
ukrainiečius
išlikti
stiprius,
visada
būti
nepalaužiamos
valios
ir
siekti
mokslo
žinių
bei
patirties.
D. Nausėdienė
užtikrino,
jog
Lietuva
rems
ir
palaikys
Ukrainą
bei
jos
žmones
tiek,
kiek
reikės, –
iki
galutinės
pergalės.

Pokalbyje
su
licėjaus
mokytojais
ir
instruktoriais
pirmoji
ponia
pabrėžė,
jog
mūsų
šaliai
labai
reikalingi
pilietiškai
ir
patriotiškai
nusiteikę
žmonės,
kurie
gali

kurti
ir
prireikus
ginti,
kurie
yra
įgiję
reikiamų
įgūdžių
ir
kompetencijų.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva