0

2021 09 08

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir uždaroji akcinė bendrovė ,,Asseco Lietuva“ sudarė Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų sutartį. Planuojama, kad per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo bus sukurta ir į valstybės duomenų centro infrastruktūrą įdiegta bazinių funkcionalumų, numatytų viešojo pirkimo techninėje užduotyje, Dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema (DBSIS).

„Diegiama sistema leis sutaupyti daugiau nei 3 mln. eurų, nes nebereikės lėšų dabar įstaigose naudojamoms atskiroms dokumentų valdymo informacinėms sistemoms prižiūrėti ir modernizuoti. Be to, pats darbo procesas bus efektyvesnis ir optimizuotas“, – teigia vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė.

Ši DBSIS versija bus skirta dalyvaujančioms projekte pirmosioms bandomosioms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms. Užbaigus šį etapą, palaipsniui bus sukurti ir į DBSIS įdiegti likę pirkimo techninėje užduotyje numatyti funkcionalumai.

Iki projektas bus baigtas įgyvendinti, DBSIS paslaugomis pradės naudotis daugiau nei 500 įstaigų ir 150 tūkst. darbuotojų. Net 40 proc. visų šių įstaigų šiuo metu iš viso nenaudoja jokios dokumentų valdymo informacinės sistemos ir darbą organizuoja pasitelkdamos popierinius dokumentus bei skaitmenines kopijas.

Bendra viešojo sektoriaus įstaigų informacinė sistema leis automatizuoti pasikartojančias veiklas, patogiau ir paprasčiau keistis įvairaus pobūdžio duomenimis ir – svarbiausia! – atsisakyti popierinių dokumentų. Dėl šios techninės pažangos dokumentų valdymo srityje institucijų bendradarbiavimas taps šiuolaikiškas ir daug geresnis.

Įgyvendinant sutartį bus sukurta universali integracinė sąsaja, leisianti keistis duomenimis tarp DBSIS ir kitų informacinių sistemų bei registrų. Taip pat bus realizuotos sąsajos su Elektroninio archyvo informacine sistema, Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacine sistema (e. pristatymas) ir kt.

Sudarytos DBSIS sukūrimo ir įdiegimo sutarties vertė 2,6 mln. eurų. Sutartis sudaryta įgyvendinant projektą „Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ finansinės paramos lėšomis.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos