0

Dalinkitės

Energijos
perdavimo
ir
mainų
įmonių
grupei
„EPSO-G“
priklausančios
bendrovės
„Amber
Grid“
ir
„Litgrid“,
siekdamos
užtikrinti
strategiškai
svarbiausių
energetikos
objektų
apsaugą
nuo
bepiločių
orlaivių,
paskelbė
tarptautinį
viešąjį
pirkimą.
Energetikos
bendrovės
ketina
įsigyti
dronų
aptikimo
ir
neutralizavimo
sistemas.

„Karas
Ukrainoje
diktuoja
naujus
poreikius
papildomai
stiprinti
energetinių
objektų
apsaugą

priimtas
sprendimas
svarbiausiuose
energetikos
objektuose
diegti
bepiločių
orlaivių
aptikimo
ir
neutralizavimo
sistemas.
Vertiname
kylančias
rizikas
ir
ieškome
būdų,
kaip
tinkamai
apsaugoti
energetikos
infrastruktūrą
tiek
nuo
tyčinių,
tiek
nuo
neatsargių
veiksmų
su
bepiločiais
orlaiviais.
Antidroninės
sistemos
tik
viena

kelių
papildomų
priemonių,
kurių
šiuo
metu
imasi
mūsų
energetikos
įmonės.“,

sakė
energetikos
viceministras
Albinas
Zananavičius.

Sistemos
bus
skirtos
ypatingos
svarbos
objektų
apsaugai
nuo
bepiločių
orlaivių,
užtikrinant
nuolatinį
orlaivių
ir

operatorių
aptikimą,

buvimo
vietos
nustatymą.
Taip
pat
siekiama,
kad
jos
ne
tik
identifikuotų
bepiločius
orlaivius,
bet
ir
užkardintų

patekimą
į
saugomas
teritorijas.

Skelbiamas
tarptautinį
pirkimas
ir
planuojama,
kad
tokia
apsaugos
sistema
galėtų
pradėti
veikti
jau
2024
metais.

„EPSO-G“
įmonių
grupę
sudaro
valdymo
įmonė
„EPSO-G“,
bendrovės
„Amber
Grid“,
„Baltpool“,
„Energy
cells“,
„Litgrid“
ir
„Tetas“.
„EPSO-G“
vienintelio
akcininko
teises
ir
pareigas
įgyvendina
Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministerija.


EPSO-G
informacija,
Litgrid
nuotrauka

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva