0

2021 09 06

Energetikos ministerija informuoja, kad jau prasidėjo viešoji konsultacija dėl Lietuvoje naudotinų pradinių žaliavų sąrašo, kuriame atsispindėtų ir tos žaliavos, kurioms galėtų būti taikoma skatinamoji priemonė – dvigubas energinės vertės skaičiavimas. Iki 2021 m. rugsėjo 9 d. visos suinteresuotos šalys ir visuomenė kviečiami teikti pasiūlymus, o kurie bus apibendrinti ir aptarti 2021 m. rugsėjo 16 d. rengiamoje nuotolinėje diskusijoje.

„Įgyvendindama Alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas ir perkeldama Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuva pirmą kartą žengia tokį svarbų žingsnį. Todėl mums svarbu, kad vertinant biodegalų gamybai tinkamas naudoti žaliavas, į šį procesą įsitrauktų ir socialiniai bei ekonominiai partneriai. Tik aktyvus jų dalyvavimas gali padėti nuosekliai siekti užsibrėžtų tikslų“, – teigia energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Lietuvoje naudotinų pradinių žaliavų sąrašo sudarymas yra susijęs su į nacionalinius teisės aktus perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (toliau – Direktyva). Ji numato, kad iki 2030 m. kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė turi pasiekti, kad transporto sektoriaus galutiniame energijos suvartojime ne mažiau kaip 14 proc. sudarytų atsinaujinantys energijos ištekliai. Dalis jų turi būti gaunama naudojant pažangiuosius biodegalus, pagamintus iš atliekų, liekanų ar šalutinių produktų.

Siekiant nustatyti biodegalų gamybai Lietuvoje tinkamas žaliavas, Energetikos ministerija kartu su PricewaterhouseCoopers Lietuva ir PricewaterhouseCoopers Norvegija ekspertais įgyvendina projektą „Antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai tinkamų naudoti biologinės kilmės pradinių žaliavų analizė ir vertinimo metodų identifikavimas, vertinimo kriterijų ir jų reikšmių nustatymas bei pradinių žaliavų sąrašų suformavimas“.

Šio projekto rėmuose, remiantis Direktyvoje pasiūlytu tinkamų naudoti žaliavų sąrašu, taip pat kitų Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių bei Jungtinės Karalystės patirtimi, buvo sudarytas pradinis ilgasis žaliavų, naudojamų ir (ar) vertinamų kaip tinkamomis naudoti antros kartos degalų, tame tarpe pažangiųjų degalų, gamybai, sąrašas (toliau – Ilgasis žaliavų sąrašas). Naudojant nustatytus žaliavų vertinimo metodus, planuojama jį įvertinti, eliminuoti nustatytų kriterijų neatitinkančias žaliavas ir tokiu būdu sudaryti Trumpąjį žaliavų sąrašą.

Siekiant sudaryti tikslų ir rinkos poreikius atitinkantį Ilgąjį žaliavų sąrašą, išskirti jau taikomus ar galimus alternatyvius žaliavų panaudojimo būdus bei žaliavų ekonominę vertę, organizuojama ši viešoji konsultacija. Jos metu siekiama surinkti rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus, kurie padės koreguoti ir vertinti Ilgąjį žaliavų sąrašą.

Tikimasi, kad viešoji konsultacija padės:

  • Nustatyti poreikį į Ilgąjį žaliavų sąrašą įtraukti daugiau žaliavų, kurios vėliau bus vertinamos sudarant trumpąjį žaliavų sąrašą;
  • Patikrinti nurodytų alternatyvių žaliavų naudojimo būdų tinkamumą ir, jeigu yra poreikis, juos patikslinti;
  • Patikrinti Ilgajame žaliavų sąraše nurodytas žaliavų ekonomines vertes ir, jeigu yra poreikis, jas patikslinti.

Susipažinti su Ilguoju žaliavų sąrašu galite čia, o viešosios konsultacijos dalyvavimo formą galite rasti čia.

Užpildytą viešosios konsultacijos formą prašome atsiųsti apačioje nurodytais el. paštais:

  • PricewaterhouseCoopers Lietuva vyr. konsultantei Gretai Grigalevičiūtei, el. paštas: greta.grigaleviciute@pwc.com
  • Energetikos ministerijos klimato kaitos grupės vadovei Jūratei Pravalackaitei, el. paštas: jurate.pravalackaite@enmin.lt

2021 m. rugsėjo 16 d. 9.00 val. bus rengiama nuotolinė diskusija, kurios metu bus pristatytas Ilgasis žaliavų sąrašas, aptarti rinkos dalyvių pateikti pasiūlymai ir pastabos. Numatoma preliminari šios diskusijos trukmė – iki 3 val., tiksli darbotvarkė bus pateikta užsiregistravusiems dalyviams likus 2–3 dienoms iki renginio pradžios.

Diskusijoje galės dalyvauti tik užsiregistravę dalyviai. Registracijos formą rasite čia.

Information regarding public consultation can be provided in English upon request. Request can be sent via email: greta.grigaleviciute@pwc.com

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos