0

2021 09 23

Energetikos ministras Dainius Kreivys rugsėjo 20 d. sakė kalbą Vienoje nuotoliniu būdu vykstančioje 65-oje Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Generalinėje konferencijoje. Ministras pažymėjo, kad branduolinės energetikos programą plėtojančios šalys privalo laikytis TATENA parengtų saugos standartų, taikyti skaidrumo ir atsakomybės principus.

Ministras išreiškė susirūpinimą dėl branduolinės saugos situacijos kaimyninėje Baltarusijoje, kurioje pirmasis Baltarusijos Atominės elektrinės reaktorius buvo skubotai pradėtas eksploatuoti neatsižvelgiant į tai, kad neišspręstos esminės aplinkosauginės, branduolinės ir radiacinės saugos problemos. „Reiškiame didžiulį susirūpinimą dėl neatsakingo Baltarusijos požiūrio į branduolinę ir radiacinę saugą ir raginame tarptautinę bendruomenę būti ryžtingai ir siekti tarptautinių gamtosaugos, branduolinės bei radiacinės saugos standartų įgyvendinimo šiame ir panašiuose projektuose“, – pabrėžė D. Kreivys.

Jis atkreipė dėmesį į tai, kad visos TATENA valstybės narės yra įsipareigojusios užtikrinti visų branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų bei įrenginių fizinę kontrolę ir saugumą, todėl Baltarusijos režimo vieši pareiškimai dėl galimo bendradarbiavimo užkardant tarptautinę branduolinę kontrabandą nutraukimo, kelia didelį susirūpinimą.

Ministras savo kalboje akcentavo, kad diskusijoje dėl branduolinės energetikos indėlio kovojant su klimato atšilimu būtina nepamiršti viso branduolinės energetikos ciklo: nuo statybos iki branduolinės elektrinės eksploatacijos nutraukimo, panaudoto branduolinio kuro bei susidariusių radioaktyviųjų atliekų galutinio sutvarkymo. Neatsakingas planavimas prieš pradedant branduolinės energetikos plėtrą paliks ateities kartoms nepelnytą naštą.

26 rugsėjo Sekmadienis

ORIENTAL šokio vakaras

Baigdamas savo pasisakymą, D. Kreivys išreiškė Lietuvos paramą TATENA atliekamam darbui bei pabrėžė besąlyginį Lietuvos įsipareigojimą užtikrinti aukščiausius branduolinės bei radiacinės saugos, bei saugumo standartus Lietuvoje.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos