0

2021 08 17

Šiandien (rugpjūčio 17 d.) Finansų ministerija informavo AB „Ignitis grupė“ apie  užsitęsusią nepriklausomų bendrovės Stebėtojų tarybos narių atranką, kuri buvo paskelbta birželio 15 dieną. Sprendimą siūlyti kandidatus į „Ignitis grupė“ Stebėtojų tarybą Finansų ministerija priims iki rugsėjo pabaigos, o pati naujoji Stebėtojų taryba bus išrinkta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pabaigos. Dabartinės bendrovės Stebėtojų tarybos kadencija baigiasi 2021 metų rugpjūčio 29 dieną.

„Ignitis grupė“ Stebėtojų tarybą iš viso sudaro 7 nariai: 5 nepriklausomi nariai ir 2 Finansų ministerijos atstovai. Finansų ministerijos atstovus į naujos kadencijos Bendrovės Stebėtojų tarybą deleguos Finansų ministerija ne vėliau kaip iki rugsėjo pabaigos, juos taip pat kartu su nepriklausomais nariais rinks bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Finansų ministerijos manymu, užsitęsusi Stebėtojų tarybos atranka, neturės įtakos „Ignitis grupė“ veiklos tęstinumo užtikrinimui: bendrovėje veikia Audito komitetas, valdymo sprendimus pagal Stebėtojų tarybos patvirtintą strategiją ir toliau gali priimti valdyba, bendrovės vadovas, o išimtines kompetencijas priimti sprendimus turi bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Kandidatų į nepriklausomus „Ignitis grupė“ Stebėtojų tarybos narius atranką vykdo vadovų ir vadovaujančio personalo paieška užsiimanti agentūra UAB „J. Friisberg & Partners“, kartu su tinklo „J.Friisberg and Partners International“ partneriais.

Atrinkti kandi i į Stebėtojų tarybą turės būti patvirtinti visuotiniame „Ignitis grupės“ akcininkų susirinkime.  

Finansų ministerija yra AB „Ignitis grupė“ 73,08 proc. akcijų valdytoja, smulkiesiems investuotojams priklauso 26,92 proc. akcijų.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos