0

Rugpjūčio
24-oji
Lietuvoje
minima
kaip
gandrų
į
šiltuosius
kraštus
išskridimo
diena.
Baigiantis
vasarai,
gandrai
palieka
savo
lizdus
Lietuvoje,
kurių
šiemet
daugiau
nei
šimtą
„Energijos
skirstymo
operatorius“
(ESO)
perkėlė
į
paukščiams
saugias
vietas.
Panašų
skaičių
lizdų
sutvarkyti
planuojama
ir
iki
kitų
metų
kovo,
kai
paukščiai
vėl
sugrįš
į
Lietuvą.

„Kasmet
skiriame
didelį
dėmesį
gandrų
apsaugai
ir
kartu
su
gyventojais
bei
savivaldos
institucijomis
rūpinamės,
kad
gandrai
įsikurtų
saugiose
vietose.
Mūsų
darbuotojai
perkelia
lizdus
į
medžius,
kur
būti
ir
perėti
saugu.
Tuo
tarpu
gandrams
įsikūrus
ant
elektros
tinklo
stulpų
atramų,
kyla
pavojus
paukščiams,
taip
pat
išauga
tikimybė,
kad
bus
pažeista
elektros
tinklo
infrastruktūra“,

sako
ESO
atstovė
ryšiams
su
visuomene
Rasa
Juodkienė.

Nesaugiose
vietose
esantys
lizdai
šiemet,
kaip
ir
ankstesniais
metais,
yra
sutvarkomi
ir
iškeliami.
Skaičiuojama,
kad
per
praėjusius
metus,
iki
šių
metų
kovo,
ESO
į
saugias
vietas
perkėlė
138
gandralizdžius.
Šiemet

taip
pat
bus
perkelta
per
šimtą.
Šių
darbų
bus
imtasi
rudenį
ir
tęsis
jie
vėl
iki
ankstyvo
pavasario.
Skaičiuojama,
kad
daugiausiai
lizdų
bus
perkelta
Šiaulių
regione,
pernai
daugiausiai
tokių
perkėlimų
buvo
Klaipėdos
krašte.

Visi
šie
darbai
atliekami
stengiantis
nepadaryti
žalos
paukščiams,
perimvietes
perkeliant
ar
sutvarkant
taip,
kad
šios
nekenktų
elektros
tinklui
ir
nekeltų
grėsmės
aplinkai
bei
žmonėms.
Darbų
metu
ant
elektros
oro
linijų
atramų
tvirtinami
specialūs
metaliniai
stovai,
ant
kurių
paukščiai
vėliau
vėl
suka
savo
lizdus.

Gandralizdžius
riekia
perkelti
tuomet,
kai
perėti
į
Lietuvą
parskridę
gandrai
lizdus
suka
tiesiai
ant
elektros
linijų
atramų,
tačiau,
kaip
pabrėžia
ESO
atstovė,
elektros
skirstymo
oro
linijos
nėra
natūrali
gandrų
buveinė.
Būtent
todėl
gandralizdžių
perkėlimo
darbus
ESO
vykdo
kiekvienais
metais.
Lizdų
perkėlimą
bendrovė
derina
su
Aplinkos
apsaugos
agentūra
ir
šiuos
darbus
dažniausiai
atlieka
šalindama
gedimus.

ESO
atstovė
atkreipia
dėmesį,
kad
savo
eksploatuojamų
elektros
skirstomųjų
tinklų
zonoje
ESO
gali
perkelti
tik
tuos
lizdus,
kurie
kelia
tiesioginį
pavojų
elektros
skirstymo
tinklui.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva