0

2021 10 12

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, skatindama tiesiogines užsienio investicijas ir sudarydama sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“. Šiuo kvietimu numatyta paskirstyti 2,6 mln. eurų. Lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto.

„Vienas iš efektyviausių būdų pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų į Lietuvą šiuo nelengvu COVID-19 pandemijos laikotarpiu – sudaryti sąlygas įmonių darbuotojams prisitaikyti prie pokyčių. Siekiant šio tikslo, ypač padėtų žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo priemonės, kurios leistų darbuotojams tobulinti esamas arba įgyti papildomų kompetencijų“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Priemonės „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ galimi pareiškėjai – užsienio investuotojas (įmonė) , investuotojo Lietuvoje įsteigtos arba įsigytos įmonės, kurioms investuotojas daro lemiamą įtaką, taip pat užsienio investuotojo įsteigtas įmonės filialas Lietuvoje. Partneriai pagal šią priemonę negalimi.

Pagal priemonę finansuojama veikla – užsienio investuotojų, investuojančių į gamybą ir (ar) paslaugas Lietuvoje, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą. Teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 150 tūkst. eurų, mažiausia – 10 tūkst. eurų. Didžiausia vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam asmeniui – galima skirti finansavimo lėšų suma – 1 tūkst. eurų.

Projekto finansuojamoji dalis labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms sudaro iki 70 proc., vidutinėms įmonėms – iki 60 proc., didelėms įmonėms – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 18 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Investuotojo privačių investicijų dydis į Lietuvoje įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą arba į planuojamą pradėti įgyvendinti investicijų projektą turi būti ne mažesnis kaip 3 mln. eurų arba įgyvendinant tokį projektą turi būti sukuriama ne mažiau kaip 50 darbo vietų (visu etatu), arba visų pareiškėjo darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) – ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvoje.

Finansavimą siekiančios gauti įmonės turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama svetainėse www.esinvesticijos.lt, http://eimin.lrv.lt/, https://www.esf.lt, ir pateikti ją VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai iki 2021 m. lapkričio 11 d.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos