0
Bideno administracija aktyviai trukdo persekiojamų krikščionių gelbėjimo operacijomis Islamiškajame Afganistano Emirate, kur jų gyvybei gresia realus pavojus.

Ši informacija iškilo į viešumą rugpjūčio 26-ąją dieną interviu metu tarp Glenno Becko ir Tuckerio Carlsono, vykusio Fox News televizijos kanale. Per savo labdaros organizaciją „Nazariečio fondas“, Beckas išnuomojo lėktuvus, skirtus išskraidinti 5,100 Afganistano krikščionių į kaimynines šalis. Neilgai trukus, JAV pareigūnai įsikišo ir neleido pabėgti grupei 500 krikščionių, daugiausia moterų ir vaikų, kuriems buvo uždrausta patekti į saugomą Kabulo oro uosto teritoriją.

„Turiu nuotraukų, kuriose užfiksuota kaip jie meldžia patekti pro vartus“, – pasakoja G. Beckas. „Taip pat turiu kraujo, kūno dalių ir mirties vaizdinių nuotraukų toje pačioje oro uosto vietoje <…> Manome, kad mūsų Valstybės Departamentas yra tiesiogiai už tai atsakingas. Nežinau kiek iš tų 500 krikščionių išgyveno <…> Valstybės Departamentas mums trukdė kiekviename žingsnyje. Valstybės Departamentas ir Baltieji Rūmai buvo pati didžiausia problema. Visi kiti dirbo išvien, patraukę savo nesutarimus į šalį darė viską, kad tie žmonės apsaugoti, bet ne Valstybės Departamentas ir ne Baltieji Rūmai. Jie vakar iškvietė Makedonijos ambasadorių ir liepė jam neįsileisti šių žmonių, kai mes mėginome organizuoti evakuacinius skrydžius. Mes nesugebėjome nieko evakuoti jau 12 valandų. Dabar mūsų misija keičiasi iš esmės. Mes turime siųsti žmones į dar didesnį pavojų ir mėginti slapta išgabenti krikščionis, kuriems ne tik gresia garantuota mirtis, bet ir sudeginimas gyviems už tai, kad jų dauguma – tai islamą palikę krikščionys.“

Anot neseniai išėjusio pranešimo apie padėtį Afganistane: „Talibano kovotojai tempia žmones iš viešojo transporto ir nužudo juos vietoje, jeigu jie yra krikščionys.“ Panašiai, kiekvienas afganas, kurio telefone randama Biblijos programėlė, yra nužudomas. „Kaip mes išgyvename dieną iš dienos – tik Dievas težino“, – anksčiau šiemet prasitarė anonimišku norėjęs išlikti Afganistano krikščionis. „Bet mes jau esame pavargę nuo nuolatos mus supančios mirties.“

World Watch List ataskaitos duomenimis, reitinguojančiomis 50 pasaulio šalių, kuriose labiausiai persekiojami krikščionys, Afganistanas yra pirmoje vietoje iš visų musulmonų daugumos šalių, o tai sako daug, turint omeny, jog 80% globalaus krikščionių persekiojimo yra atliekama musulmonų ir/ar islamiškame pasaulyje. Iš visų pasaulio valstybių, labiau krikščionys persekiojami tik Šiaurės Korėjoje:

„Afganistane neįmanoma atvirai gyventi kaip krikščioniui. Atsivertimas į kitą tikėjimą iš islamo yra laikomas gėdingu, o atsivertę krikščionys susilaukia rimtų pasekmių, jei kas nors apie tai sužino. Jie turi bėgti iš šalies arba jų laukia mirtis <…> Islamo Valstybės grupuotė, o ypač Talibanas yra įsitvirtinę nemažoje dalyje valstybės <…> Visi krikščionys Afganistane gyvena nuolatiniame pavojuje. Talibano valdomose teritorijose priespauda ir represijos yra ypač intensyvios, tačiau jokioje šalies vietoje nėra saugu viešai išpažinti krikščionių tikėjimą.“

Šis dokumentas buvo parašytas prieš 9 mėnesius: kai JAV remiamas Afganistano režimo valdė šalį. Dabar Talibanas valdo visą šalį ir krikščionių padėtis smarkiai suprastėjo.

Nors krikščionių padėtis Afganistane visada buvo nepavydėtina, po JAV pradėto karo 2001-aisiais ji tik suprastėjo, kadangi daugumoje krikščionių mažumos šalių krikščionybė yra tapatinama su Vakarais ir Amerika. Afganistano krikščionys buvo išskirti ir persekiojami kaip šalį užpuolusio priešo pakalikai. 

26 rugsėjo Sekmadienis

ORIENTAL šokio vakaras

Panaši situacija yra ir kaimyniniame Pakistane, kaip kad rašoma šiame 2011-ųjų pranešime:

„Pakistano krikščionims kiekviena diena yra sunki, bet dabar krikščionis teigia, kad jie yra persekiojami už JAV atliekamas dronų atakas prieš islamistų kovotojus Afganistano pasienyje. Ši mažuma, sudaranti apie 1% iš 170 milijonų Pakistano gyventojų (kurių beveik visi yra musulmonai) praneša, kad kadangi jų tikėjimas yra glaudžiai siejamas su Amerika, jie susilaukia musulmonų bendrapiliečių keršto.“

„Kai Amerika surengia drono ataką, jie ateina pas mus apkaltina už tai“, – pasakoja vienas krikščionis. „Jie mano, kad dirbame išvien su Amerika – viskas labai paprasta.“

Padėtį blogina ir tai, kad JAV ir Vakarai apskritai, vedami politkorektiškumo dogmų, mėgina įtikti „islamiškiems jautrumams“ – jie nedemonstruoja jokio noro apsaugoti krikščionių mažumas musulmonų daugumos šalyse ir sąmoningai jas ignoruoja.

Tačiau blogiausia tai, kad JAV politika ne tik pablogino krikščionių Afganistane padėtį ir ignoravo persekiojimą prieš juos, bet, kaip praneša G. Beckas – ji aktyviai trukdo humanitarinėms krikščionių evakuacijos operacijoms.

Beckas ne vienintelis tai pastebėjęs asmuo: „Girdėjau panašių pranešimų“, – sako JAV senatorius Tomas Cottonas. „Aš žinau, kad mūsų žmonės, šiuo metu esantys Kabulo oro uoste, tiek Gynybos Departamente, tiek saugumo ir žvalgybos agentūrose, tiek Valstybės Departamente daro viską, kas tik įmanoma, kad evakuotų žmones iš ten, tačiau vyresnieji Valstybės Departamento pareigūnai elgiasi visai kitaip.“

Vienu interviu su Tuckeriu Carlsonu metu, Glennas Beckas minėjo, kad dvi valstybės ypač daug prisidėjo prie krikščionių evakuacijos, tačiau jis nenorėjo atskleisti, kokios tai valstybės, bijodamas, kad: „mūsų valstybės departamentas joms gali pradėti grasinti.“

Interviu pabaigoje Beckas pridėjo: „nežinau, kodėl turime atviras sienas ir uždarus oro uostus. Tuo pat metu, kai nelegalai be jokių trukdžių kerta per mūsų pasienį su Meksiką, viena grupė žmonių – persekiojami krikščionys – nėra leidžiami net patekti į oro uostą ir yra atiduodami į rankas tų, kurie juos prievartaus, skers, sudegins gyvus ir nukryžiuos. Panašu, kad Bideno administracijoje tai sisteminis reiškinys.“

Deja, bet ši sisteminė antikrikščioniška JAV politika prasidėjo dar su Obamos administracija, o Joe Bidenas, 8 metus Obamos administracijoje ėjęs viceprezidento pareigas, ją tik tęsia. Obamos prezidentavimo laikais, JAV Valstybės Departamentas ir Baltieji Rūmai ėmėsi įvairiausių krikščionis diskriminuojančių priemonių, ypač 2015-ųjų metų pabėgėlių krizės metu.

Obamos administracijos antikrikščioniška politika buvo tokia akivaizdi, kad, vėlyvaisiais 2016-aisiais federalinis apecialinis teismas pradėjo ieškinį prieš Krašto Apsaugos Departamentą, kurio metu teisėjas Danielis išreiškė „susirūpinimą dėl akivaizdaus Sirijos krikščionių kaip priimamų pabėgėlių trūkumo.“

„Maždaug 10% Sirijos gyventojų yra krikščionys, tačiau mažiau nei pusė procento šiemet į JAV priimtų pabėgėlių yra krikščionys. Šis disbalansas niekaip nebuvo pagrįstas.“

Šie skaičiai yra dar labiau pribloškiantys, jei mes į juos pažvelgtumėme pilname kontekste. JAV valdžia pripažino, kad Islamo Valstybė (tuometinės pabėgėlių krizės priežastis) prieš Sirijos krikščionis vykdė genocidą. Ir nepaisant to – JAV Sirijos krikščionių priėmė 20 kartų mažesniu procentu nei jų dalis bendroje Sirijos populiacijoje.

Tai mums leidžia kalbėti apie kitą Obamos ir Bideno politikos skiriamąjį bruožą: neleisdami į šalį patekti tikrosioms islamiškojo terorizmo aukoms, jie galimai suteikia pabėgėlio statusą daugybei netinkamai patikrintų musulmonų vyrų iš Afganistano, nemaža dalis kurių atkeliauja su Islamo Valstybę ir Talibaną primenančia pasaulėžiūra.

Išversta iš gatestoneinstitute.org  

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva