0

Kazachstane viešėjusi delegacija iš Lietuvos turėjo galimybę susitikti su Karagandos lietuvių bendruomenės „Lituanica“ nariais ir jos pirmininku Vitalijum Tvarijonu. Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublkos Seimo pirmininko pavaduotojas Julius Sabatauskas, parlamentarė Angelė Jakavonytė, Lietuvos ambasadorius Kazachstane Gintautas Vasiulis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai.

Pirmiausia svečiai iš Lietuvos buvo pakviesti apžiūrėti bendruomenės namus ir pasirašyti svečių knygoje.

2003 metais gimtuose V. Tvarijono namuose Karagandoje buvo įsteigtas lietuvių bendruomenės centras. Jame buriasi Kazachstane gyvenantys tautiečiai, švenčiamos Lietuvos valstybinės šventės, buvo apgyvendinami „Misijos Sibiras“ dalyviai.

V.Tvarijonas per du savo veiklos dešimtmečius labai daug padėjo politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimom grįžti į Lietuvą. Jo pastangomis daugelio lietuvių bendruomenės narių vaikai šiandien mokosi lietuvių kalbos ir tradicijų Vilniaus lietuvių namuose.

Renginio metu Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus pavaduotojas Vytas Lukšys perdavė V.Tvarijonui padėką nuo LGGRTC vadovo dr. Arūno Bubnio.

,,Nuoširdžiai Jums dėkojame už ilgametį ir prasmingą darbą su lietuvių bendruomene Kazachstane, puoselėjant kultūrą ir istorinę atmintį. Neįkainojami atlikti Jūsų darbai, palaikant glaudžius ryšius su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru, tiriant ir įamžinant represuotų Lietuvos gyventojų atminimą“, -kalbėjo LGGRTC generalinio direktoriaus pavaduotojas V.Lukšys.

Jis pabrėžė, kad LR garbės konsulo Kazachstane V.Tvarijono atsakinga, nuolatinė, geranoriška, rūpestinga ir profesionali veikla mums kartu padėjo atverti sudėtingus istorijos puslapius, atskleisti ir įamžinti dramatiškiausias kovas, iškeliavusius Amžinybėn už Lietuvos laisvę.

Karagandos lietuvių bendruomenei „Lituanica“ padovanota prof.A.Vyšniūno knyga:Lietuviai ypatinguose Kazachstano lageriuose 1948–1955 m.

Nuotraukos LGGRTC darbuotojų

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva