0

Dalinkitės

Vyriausybė
pritarė
dėl
148,4
mln.
Eur

valstybės
biudžeto
skyrimo
svarbiems
karinio
mobilumo
projektams
Lietuvoje.
Šios
lėšos
bus
panaudotos
magistralinio
kelio
„Via
Baltica“
atkarpos
iki
Lenkijos
sienos
tiesimo
darbams,
Rūdninkų
karinio
poligono
privažiuojamųjų
kelių
kapitaliniam
tvarkymui
ir
kitiems
svarbiems
kelių
infrastruktūros
projektams.

Pasak
Susisiekimo
ministerijos
kanclerio
Ramūno
Dilbos,
šioje
įtemptoje
geopolitinėje
situacijoje
civilinės
transporto
infrastruktūros
pritaikymas
kariniam
mobilumui
yra
būtinas
sprendimas.

„Via
Baltica“,
Rūdninkų
poligono
projektų
tęstinumas
labai
svarbūs
Lietuvai.
Kelių
infrastruktūros
pritaikymas
karinio
mobilumo
reikalavimams
taip
pat
daro
įtaką
projektų
vertei.
Tačiau
ši
investicija
yra 
būtina,
kad
būtų
sustiprinti
tiltai,
įrengtas
stipresnis
kelių
pagrindas“,

teigia
R.
Dilba.

Dvigubos
paskirties

civilinės
ir
karinės

transporto
infrastruktūros
projektams,
gerinantiems
karinio
mobilumo
jungtis
su
Europa,
Lietuva
taip
pat
yra
užsitikrinusi
Europos
Sąjungos
finansavimą,
skiriamos
ir
Kelių
plėtros
ir
priežiūros
programos
lėšos.

2022
m.
Susisiekimo
ministerija
skelbė
apie
108
mln.
Eur
sieksiančias
investicijas

Europos
infrastruktūros
tinklų
priemonės
(angl.
„Connecting
Europe
Facility“,
CEF),
skirtas
dvigubos
paskirties
karinio
mobilumą
gerinančių
projektų
įgyvendinimui
Lietuvoje.
Didžioji
šių
lėšų
dalis
bus
investuota
į
magistralinio
kelio
„Via
Baltica“
nuo
Marijampolės
link
Lenkijos
sienos
ruožų
rekonstrukciją.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva