0

Dalinkitės

Kauno
rajono
savivaldybės
taryba
ketvirtadienį
pritarė,
kad
būtų
pasirašytas
memorandumas
dėl
prisijungimo
prie
žaliųjų
savivaldybių
iniciatyvos.

Kauno
rajono
savivaldybės
bendradarbiavimas
su
kitomis
savivaldybėmis
ir
mokslo
institucijomis
padės
efektyviau
planuoti
ir
įgyvendinti
aplinkai
draugiškus
pokyčius
savivaldybėje.
Prisijungus
prie
šios
iniciatyvos
savivaldybė
turės
galimybę
gauti
aktualią
informaciją
apie
žaliąją
transformaciją,
dalyvauti
joms
skirtuose
teminiuose
renginiuose
ir
mokymuose,
naudotis
žaliosios
transformacijos
ekspertų
konsultacijomis.

Vienas
pagrindinių
Lietuvos,
kaip
ir
visos
Europos
Sąjungos,
siekių
iki
2050
m.

neutralaus
poveikio
klimatui
ekonomika,
kurios
sektoriai
ir
regionai
bus
atsparūs
klimato
kaitos
keliamiems
aplinkos
pokyčiams,
pasižymės
modernia,
išteklius
tausojančia,
socialiai
atsakinga,
inovatyviomis
technologijomis
ir
moksliniais
tyrimais
paremta
plėtra.
Darni
valstybė
pradedama
kurti
aplinkai
ir
žmonėms
draugiškuose
miestuose.

2022
metais
įkurta
laikinoji
parlamentinė
grupė
„Žaliosios
savivaldybės

2030”,
kurios
pagrindinis
tikslas
ir
siekis

burti
nacionalinės
ir
vietos
valdžios,
mokslo
bei
verslo
institucijas
žaliųjų
savivaldybių
proveržiui
pasiekti.

Žaliųjų
savivaldybių
koncepcija
paremta
Europos
Sąjungos
Žaliojo
kurso
strategija.
Ši
iniciatyva
siekia
sistemingo
perėjimo
prie
klimato
neutralumo
miestuose.
„Žaliųjų
savivaldybių
iniciatyva“

puiki
galimybė
Lietuvai
tapti
lydere
vykdant
Europos
Sąjungos
Žaliojo
kurso
programą,
o
svarbiausia

pritraukti
aplinkai
draugiškų
investicijų.

Šios
iniciatyvos
ambicingas
tikslas

pasiekti,
kad
2030
metais
Lietuvoje
būtų
bent
penkios
neutralaus
poveikio
klimatui
savivaldybės.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva