0
Sukanka 33 metai nuo 1991 m. sausio įvykių. Privalu juos prisiminti. Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas prof. V. Landsbergis yra parašęs: –„Kauniečių potencialas ir gerosios iniciatyvos yra nepamirštamos, jos išsiskiria viso Lietuvos Sąjūdžio kontekste ir paliko Kaune konkretaus veikimo tradiciją iki šiol“.
Kaunas – sovietų buvo smarkiai militarizuotas ir „uždarytas“ miestas. Aš tomis dienomis buvau atsakingas už savivaldybės gynybą. Rūpinausi pastato gynybos klausimais, tvarka, archyvų, turto apsauga, turėjome net ir ginklų, šautuvų, tačiau vienu etapu jų teko atsisakyti. Pagrindinis mūsų ginklas buvo žmonių vienybė ir viešumas.
Čia veikė mėgėjiška radijo stotis, kurią įrengė KPI radistai, buvo pasiruošta pastato šturmo atveju greitam informacijos perdavimui pasauliui. Turėjome dvi filmavimo kameras, viską fiksavome, o kasetes slapta veždavome į Minską ir ten perduodavome užsienio korespondentams.
Užsienio žurnalistai į Lietuvą nebuvo įleidžiami.Savivaldybės pastatas tuomet priminė nedidelę tvirtovę – langai ir durys buvo uždengti smėlio maišais iki antro aukšto, statybiniais blokais, visur užtvaros iš sunkiojo transporto priekabų. Įrengtos civilinės saugos sirenos, kurios miestiečius įspėdavo apie pavojų.
Sausio 14 d. ryte išėjo pirmasis „Laisvasis Kaunas“ – tai buvo „Kauno tiesos“ ir „Laisvojo Kauno“ jungtinis laikraštis. Vėliau mūsų Kauno ryšininkai sujungė radijo relinę magistralę ir transliacija jau galėjo vykti maršrutu: Kaunas – Talinas – Helsinkis – Europa. Pasirengę visiškos informacinės blokados atvejui, KPI radistai ir mokslininkai įrengė slaptą 5 KW radijo stotį ir antenas slaptai iškėlė į 75 m. aukštį. Tik nedaugelis apie tai buvome informuoti.
Prie savivaldybės vykdavo gedulo mitingai. Tūkstančių žmonių tariami „Tėve mūsų“ žodžiai skambėjo tarsi priesaika Lietuvai, už žuvusius Laisvės gynėjus, už gyvybę prie TV bokšto atidavusį Titą Masiulį. Kaunas tapo garsiai plakančia Lietuvos širdimi.
Daugiau informacijos galite rasti Prof. Arimantas Dumčius, Kauno Sąjūdžio III tarybos štabo nario poste.
Kazys Starkevičus yra parlamentaras, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas, į Seimą išrinktas Kaune.

The post Kazys Starkevičius. Minime Laisvės gynėjų dieną appeared first on Kauniečiams kasdienės naujienos.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva