0

Keliose šalies maudyklose rugpjūčio pradžioje nustatyta trumpalaikė tarša, ketvirtadienį pranešė Higienos institutas.

Gavus rezultatus iš 104 maudyklų, vandens kokybė higienos normų rugpjūčio 2-ąją neatitiko Kauno Panemunės paplūdimio maudykloje, Grigiškių Vokės upėje šalia Afindevičių gatvės esančioje maudykloje, rugpjūčio 3 dieną – Elektrėnų marių, Marijampolės rajono Yglos ežero maudyklose. Taip pat vanduo neatitiko kokybės reikalavimų Trakų rajono skaisčio ežero maudykloje – joje tyrimai atlikti rugpjūčio 8-ąją.

Pakartotinai atlikus tyrimus, rugpjūčio 5 dieną Grigiškių Vokės upėje, rugpjūčio 8 dieną – Yglos ežero ir Elektrėnų marių maudyklose bei rugpjūčio 12 dieną – Skaisčio ežero maudykloje, vandens kokybė jau atitiko reikalavimus.

Higienos institutas teigia negavęs informacijos apie maudyklų vandens kokybę iš Druskininkų miesto, Lazdijų, Kalvarijos, Raseinių, Utenos, Molėtų, Širvintų rajonų savivaldybių.

Taip pat Ištyrus vandens kokybę 112 rekreacijai skirtų zonų, kai kuriose jų rastas didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių lazdelių ar žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje.

Tokia tarša nustatyta prie šių poilsio zonų: rugpjūčio 1-ąją – Kėdainių rajono Nevėžio upėje ties Skongalio gatve, Nevėžio upėje ties Justinavos ir Pašilių sodais, Nevėžio upėje (Surviliškio seniūnijoje), Josvainių Šušvės upėje, Gudžiūnų, Barupės, Keleriškių, Bartkūniškio, Miegėnų tvenkiniuose. Rugpjūčio 2 dieną vanduo kokybės reikalavimų neatitiko Nemune ties Jurbarku – rugpjūčio 5-ąją pakartojus tyrimus, taršos jau neužfiksuota.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal du mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas vandens kokybės tyrimams atlikti turi būti paimtas papildomas mėginys, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

Higienos institutas primena, kad informacija apie vandens kokybę turi būti pateikiama savivaldybių interneto svetainėse, o nustačius taršą, rekomendacijos nesimaudyti ar draudimas tai daryti turi būti skelbiami stenduose prie paplūdimių.

BNS, Lietuvos naujienų skyrius

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva