0

2021 08 12

Kultūros ministerija jau priima siūlymus suteikti nacionalinio ar savivaldybės mecenato vardą ir prašymus suteikti mecenuojamojo projekto statusą.

Prašyti suteikti projektui mecenuojamojo projekto statusą ir (arba) suteikti nacionalinio ar  savivaldybės mecenato vardą gali fiziniai ir juridiniai asmenys, susiję su tokio projekto iniciavimu, vykdymu ar vertinimu.

Nacionalinio mecenato vardas gal būti suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip vieno milijono eurų dydžio paramą mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti valstybės arba daugiau negu vienos savivaldybės lygmeniu.

Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra 25 tūkst. ar mažiau, mecenato vardas gali būti suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų dydžio paramą mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti savivaldybės lygmeniu. Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra daugiau kaip 25 tūkst., arba savivaldybės, kuriai suteiktas Lietuvos Respublikos kurorto statusas, mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 250 tūkst. eurų dydžio paramą mecenuojamam projektui (projektams) įgyvendinti savivaldybės lygmeniu.

Nacionaliniu arba savivaldybės mecenatu gali būti Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybių narių, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių narių fiziniai ir juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, kurie naudojasi laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise, ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsisteigusios kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių.

Siūlymų laukiama iki spalio 1 d. 

2019 m. pirmasis ir kol kas vienintelis nacionalinio mecenato vardas buvo suteiktas Arvydui Paukščiui, vienu milijonu eurų parėmusiam Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios atstatymo projektą. 2020 m. savivaldybės mecenatų vardai buvo suteikti UAB „Baltisches Haus“ už paramą VšĮ Amatų mokyklai „Sodžiaus meistrai“ bei paramos fondo Vilniaus universiteto fondas dalininkams ir rėmėjams – Alvydui Žaboliui, Nerijui Numavičiui, UAB „Light Conversion“, UAB „Ekspla“ bei Dariui Zubui. 

Šių metų pradžioje Danui Tvarijonavičiui, skyrusiam 300 tūkst. eurų paramos fondui Vilniaus universiteto fondas, ir Mariui Čiuželiui už daugiau nei 279 tūkst. eurų paramą jo paties vardo fondui ir jo vykdomai veiklai suteikti Vilniaus miesto savivaldybės mecenatų vardai.

Detalesnė informacija.

Kultūros ministerijos archyvo nuotrauka

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos