0

2021 09 15

Kultūros ministerija parengė ir Seimui svarstyti pateikė LR kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo ir LR administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo projektus, kurie leis užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimo atvejams įvežant į Lietuvą kilnojamąsias kultūros vertybes iš trečiųjų šalių.

„Apstu liūdnų pavyzdžių, kai trečiojo pasaulio šalyse įsigalėję teroristiniai režimai niokoja paveldą ir išplėštas vietos kultūros vertybes bando parduoti pirkėjams užsienyje. Taip vietos kontekstai netenka reikšmingo kultūrinio pamato, o nusikalstamos struktūros finansuoja savo veiklas, į šį mechanizmą įtraukdamos ir užsienio šalių piliečius. Parengti teisės aktų projektai užpildys ikišiolines teisinio reglamentavimo spragas ir padės užkirsti kelią tokioms veikoms“, – sakė kultūros ministras Simonas Kairys.

Parengti pakeitimai leis visiškai įgyvendinti 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo. Jais taip pat nustatyta kompetentinga institucija, kuri išduos kultūros vertybių importo licenciją.  Šiuo reglamentu priimtos bendros prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklės, siekiant užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis ir jų praradimo ar sunaikinimo, kad būtų išsaugotas žmonijos kultūros paveldas ir užkirstas kelias išplėštas kultūros vertybes parduoti ES  esantiems pirkėjams.

Reglamente taip pat pabrėžiama, kad kai kurių kategorijų kultūros vertybėms (ypač archeologijos objektams ir išardytų meno ar istorinių monumentų arba archeologinių vietovių dalims) kyla itin didelė plėšimo ir sunaikinimo grėsmė. Todėl siekiama numatyti griežtesnį tikrinimą prieš leidžiant kultūros vertybes įvežti į ES muitų teritoriją. Taikant šią sistemą turi būti reikalaujama dar iki minėtų kultūros vertybių išleidimo į laisvą apyvartą ES arba iki specialiosios muitinės procedūros įforminimo pateikti valstybės narės kompetentingos viešosios institucijos išduotą tų kultūros vertybių importo licenciją.

LR kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo projektu numatoma, kad importo licenciją išduos Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Prekių turėtojai, siekiantys gauti minėtą licenciją, turės atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais įrodyti kultūros vertybių eksporto iš šalies, kurioje jos buvo sukurtos ar rastos, teisėtumą.

Kultūros ministras taip pat tvirtins tvarką, kurioje bus patikslintos importo reglamente nustatytų importo licencijų išdavimo procedūros, o Administracinių nusižengimų kodeksas nustatys sankcijas už melagingus pareiškimus, melagingos informacijos pateikimą dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo pažeidžiant importo reglamento nuostatas.

Bendras ES kultūros vertybių prekybos su trečiosiomis šalimis reglamentavimas iki importo reglamento priėmimo Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje nebuvo įteisintas ir reguliuojamas, nebuvo numatytos sankcijos.

Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotrauka

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos