0

2021 08 19

Žaliasis kursas, aplinkosaugos aktualijos – vienas iš galimų misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų temų šaltinių. Šių temų sąrašui sudaryti Vyriausybės kanceliarija ir Švietimo, mokslo ir sporto bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuoja viešąją konsultaciją ir kviečia joje dalyvauti mokslo, verslo, nevyriausybinio sektoriaus atstovus, aktyvius visuomenės narius.

Temas galima siūlyti el. paštu iki rugsėjo 6 d. (imtinai). Pasiūlymų pildymo formą ir išsamesnės informacijos galima rasti čia.

Konsultacija siekiama išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie šiuo metu aktualiausius jai iššūkius, kuriuos būtų galima spręsti įgyvendinant misijas, kryptingai sutelkus finansavimą, mokslo ir verslo išteklius. Jos rezultatai bus panaudoti sudarant galimų misijų temų sąrašą ir atrenkant tas temas, kurioms įgyvendinti tikslinga kviesti mokslo ir verslo konsorciumus, teikiant konkrečius projektinius pasiūlymus.

Misijomis grįsta mokslo ir inovacijų programa – tai visuma veiksmų, kuriais siekiama per nustatytą laiką, pasitelkus mokslą ir inovacijas, pasiekti plataus užmojo tikslą, kurio įgyvendinimas turėtų teigiamą poveikį visuomenei, jos gyvenimo kokybei, visuomeniniams santykiams.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos