0

2021 09 02

Aplinkos ministerija, rengianti Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plano projektą, pradeda šio plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procesą ir kviečia į jį įsitraukti visuomenę.

SPAV metu bus nustatomos galimos reikšmingos plano pasekmės aplinkai, konsultuojamasi su visuomene ir institucijomis, atsakingomis už aplinkos, sveikatos, kultūros vertybių, saugomų teritorijų apsaugą.

SPAV ataskaita bus rašoma pagal šiuo metu rengiamą vertinimo apimties nustatymo dokumentą, kuris apibrėš jos turinį, teiktinos informacijos apimtį, naudotinus vertinimo metodus. Kai bus parengtas ataskaitos projektas, visuomenė bus viešai su juo supažindinta.

Aplinkos ministerija laukia visuomenės pasiūlymų dėl Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plano ir jo SPAV. Kontaktinis asmuo Plano rengimo klausimais – Virginija Vingrienė, tel. 8695 30436, el. p. virginija.vingriene@am.lt, SPAV klausimais – Mindaugas Raulinaitis, tel. 8695 41925, el. p. mindaugas.raulinaitis@am.lt.

Su SPAV apimties nustatymo dokumentu galima susipažinti čia.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos