0

Dalinkitės

Viešojoje
erdvėje
pastaruoju
metu
galėjome
pastebėti
vis
daugiau
neigiamų
atsiliepimų
apie
pavežėjimo
paslaugų
kokybę.
Atsiliepimai
susiję
su
užsieniečiais

trečiųjų
šalių,
kurie
ir
teikia
šias
paslaugas,
nekvalifikuotu
elgesiu,
nepakankamomis

lietuvių
ar
anglų
kalbos
žiniomis.
Dalis
tokių
pavežėjų
gali
susikalbėti
su
klientais
tik
rusų
kalba,
pasitaikydavo
ir
priekabiavimo
atvejų.

Todėl
susitikau
su
“Bolt”
kompanijos
atstovais.
Galiu
pasidžiaugti,
kad
kompanija
įsiklausė
į
gaunamus
skundus
ir
jau
dabar
yra
atlikusi
keletą
svarbių
žingsnių,
kad
problemos
mažėtų.

Tad
nuo
šiol
yra
sukurta
atskira
“basic”
kategorija,
kuri
atskiriama
dvejais
kriterijais

automobilio
(kokios
būklės,
pagaminimo
metai
ir
pan)
ir
kalbos
mokėjimo.

Jei
vairuotojas
nemoka
lietuvių
ar
anglų
kalbos,
jis
gali
dirbti
tik
“basic”
kategorijoje.

tai
reiškia?
Tai
reiškia,
kad
klientas
naudodamasis
“bolt”
programėlė
gali
pasirinkti
kiek
nori
mokėti
pinigų

paslaugą
ir
atitinkamai
numatyti
kokia
bus
paslaugos
kokybė.

Deja,
bet
ilgai
laukti
nereikėjo.
Visai
neseniai
“Bolt”
sulaukė
rašto

lygių
teisių
kontrolierės,
kad
tokia
naujai
sukurta
kategorija
neva
yra
galimai
sususijusi
su
lygių
galimybių
įstatymo
pažeidimu,
kuriuo
remiantis,
diskriminacija
kalbos
atžvilgiu
yra
draudžiama.

Nesutinku
su
tuo
ir
priešingai
manau,
kad
toks
sprendimas
yra
užtikrinantis
klientų
teisės.
Pavežimo
paslaugas
besirenkantys
žmonės
bent
jau
galės
nuspėti,
kokie
scenarijai
gali
laukti
kelionės
metu

sulaukti
pasiūlymo
paskaityti
Koraną,
klausytis
rusiškos
muzikos
per
radiją
ar
tiesiog
ramiai
pasiekti
savo
tikslą.

Be
to,
netolimoje
ateityje
bus
paruoštos
ir
priimtos
Lietuvos
kelių
transporto
kodekso
pataisos,
po
kurių
visi
pavežėjimo
paslaugas
vykdantys
asmenys
privalės
turėti
ES
išduotą
vairuotojo
pažymėjimą.


Laurynas
Kasčiūnas
yra
Seimo
nacionalinio
saugumo
ir
gynybos
komiteto
vadovas,
atstovauja
konservatorių
partijai.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva