0

Tryliktoji Kuršių nerijoje gimusio Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija skirta architektei, dailininkei Jūratei Bučmytei ir dailininkui, dizaineriui Albertui Krajinskui.

Tokį sprendimą priėmė Neringos savivaldybės taryba.

Premija skirta už Kuršių nerijai ir Mažosios Lietuvos (Prūsų Lietuvos) kultūros tradicijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybišką veiklą, išliekamąją vertę turinčius šiuolaikinio meno kūrinius, etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą, kultūros ir meno iniciatyvas, populiarinančias Kuršių neriją ir prisidedančias prie kultūrinio turizmo plėtros, taip pat edukacinę veiklą, pranešė savivaldybė.

Dailininkų kandidatūrą premijai gauti pateikė L. Rėzos kultūros centras, jai pritarė šio centro kuratoriumas. Jie pabrėžė menininkų indėlį į tarptautinę Kuršių nerijos vardo ir kultūrinės tradicijos sklaidą parodų, leidinių ir kitomis formomis – menininkų darbai eksponuoti daugelyje Europos bei Azijos šalių.

Anot teikėjų, menininkai savo kūryboje atspindi vietovės dvasią, jų kuriami paveikslai apie krikštus, kurėnus, vėtrunges ir gyvenamuosius namus puošusius žirgelius pasakoja Kuršių nerijos istoriją, o edukacinė veikla supažindina su vietos gyventojų tradicijomis, papročiais.

Kelis dešimtmečius Juodkrantėje gyvenantys A. Krajinskas ir J. Bučmytė 1988–1989 metais prisidėjo prie Neringos miesto viešųjų erdvių apipavidalinimo, sukūrė iki 1990 metų galiojusių įvažiavimo į Neringą leidimų dizainą, yra surengę 173 parodas, dauguma kurių susijusios su Kuršių nerija.

Jie taip pat iliustruoja knygas, veda viešas paskaitas, rengia seminarus, šiemet sukūrė scenografiją ir sceninius kostiumus vienam ryškiausių Neringos – Lietuvos kultūros sostinės renginių – operai-triptikui „Neringa“, prisidėjo prie Neringos – Lietuvos kultūros sostinės prekės ženklo kūrimo.

Kasmetinė L. Rėzos premija skiriama už Kuršių nerijos ir Mažosios Lietuvos (Prūsų Lietuvos) kultūros tradicijos populiarinimą, M. L. Rėzos vardo garsinimą. Jos dydis – 2 tūkst. eurų.

Kuršių nerijoje, Karvaičių kaime, 1776 metų sausio 9 dieną gimęs Martynas Liudvikas Rėza laikomas vienu iškiliausių pasaulietinės lietuvių kultūros puoselėtojų bei lietuvių tautosakos mokslo pradininku, jo vardo premija už Kuršių nerijai reikšmingą veiklą skiriama kasmet.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva