0

2021 09 08

Įmonės, pateikusios paraiškas paramai, skirtai nuotekų ir oro taršai mažinti, į tokius projektus galės investuoti 3 mln. eurų. Nuotekų taršą mažinti planuoja 9 įmonės, į orą išmetamų teršalų ir palaidų kietųjų medžiagų kiekį – 5. Dar 2 įmonės taikys priemones, mažinančias nemetaninių lakiųjų organinių junginių išsiskyrimą.

Tai paaiškėjo pasibaigus trims Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos kvietimams. Kiekvienam kvietimui mažiau taršioms technologijoms diegti buvo skirta po 1 mln. eurų.

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pagal kvietimą „Prevenciniai projektai, susiję su technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimu arba optimizavimu” gavo paraiškų už daugiau kaip 1,2 mln. eurų.

Pateiktų paraiškų suma viršija numatytą sumą, todėl atrenkant projektus jie konkuruos tarpusavyje. Tai leis finansuoti projektus, turinčius didesnį aplinkos apsaugos efektą.

Pagal kvietimą „Projektai, susiję su technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimu“ gauta paraiškų už kiek daugiau nei 900 tūkst. eurų.

Šia priemone siekiama mažinti kietųjų dalelių, azoto, sieros oksido ir kitų junginių kiekius, patenkančius į aplinkos orą. Gautas paraiškų skaičius nėra didelis greičiausiai dėl to, kad šią vasarą jau buvo skelbti keli kvietimai priemonėms, mažinančioms aplinkos oro taršą iš Klimato kaitos programos.

Mažiausiai susidomėjimo sulaukė kvietimas „Projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu“. Tikėtina priežastis – šis kvietimas buvo pakartotinis.

Kvietimai buvo skirti įmonėms technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių vandens taršą ir aplinkos oro taršą, diegimui.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos