0

2021 10 27

Kultūros ministerija parengė ir teikia konsultacijoms su visuomene Kultūros ministerijos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos programos projektą.

Programos projekto paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Kultūros ministerijoje ir Kultūros ministerijai pavaldžiose ir jos reguliavimo sričiai priskirtose institucijose.

Programos projekte atlikta aplinkos analizė, remiantis 2018–2021 m. vykdytų išorinių ir vidinių tyrimų ar apklausų, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atliktų korupcijos rizikos analizių Kultūros ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose, antikorupcinių teisės aktų vertinimų, kitų STT atliktų tyrimų ar ataskaitų, Valstybės kontrolės atliktų auditų ar apžvalgų, vidaus auditų, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, tarnybinių nusižengimų tyrimų, Kultūros ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tolerancijos korupcijai nustatymo duomenimis. Remiantis aplinkos analizės rezultatais išskirtos prioritetinės korupcijos prevencijos požiūriu reikšmingos Kultūros ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos sritys, korupcijos rizikos veiksniai jose, nustatyti programos tikslai ir jų įgyvendinimo kryptys, orientuotos į korupcijos rizikos veiksnių mažinimą, šalinimą ar valdymą.

Programos projektą planuojama įgyvendinti pagal dvejiems metams (2022–2023 m. ir 2024–2025 m.) tvirtinamus Programos įgyvendinimo veiksmų planus, kuriuose bus nustatyti konkretūs korupcijos rizikos mažinimo veiksmai, jų vykdymo terminai, atsakingi vykdytojai, įgyvendinimo rezultatai ir jų vertinimo kriterijai.

Kultūros ministerijos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos programos projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu, 40 punktu.

Su programos projektu galima susipažinti čia.

Pastabas ir pasiūlymus dėl programos projekto galima pateikti iki š. m. lapkričio 8 d. elektroniniu paštu ingrida.klisauskiene@lrkm.lt.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos