0

2021 09 22

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė rytoj, rugsėjo 23 d., 18 val. susitiks su Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo viceministru Bartoszu Grodeckiu, kuris atvyksta į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdį Vilniuje.
Lietuva ir Lenkija šiuo metu patiria Baltarusijos režimo organizuotą hibridinę ataką. Susitikimo metu bus aptarti bendri veiksmai, kaip veiksmingai atremti režimo išpuolius ir atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje.
„Mes pasigendame tarptautinių organizacijų, ginančių žmogaus teises, aktyviai išsakomos pozicijos bei veiksmų Baltarusijos atžvilgiu. Lietuva daro viską, kad užtikrintų migrantams bazinius poreikius, tačiau būtina reaguoti ir į situaciją Baltarusijoje. Su Lenkijos kolegomis diskutuosime, kaip pasiekti didesnio tarptautinės bendruomenės dėmesio situacijai Baltarusijoje, kur žmogaus teisės yra nuolat pažeidžiamos“, – teigia vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.
Susitikimo metu taip pat bus aptariamas bendradarbiavimas stiprinant Europos Sąjungos (ES) išorės sienos apsaugą. Lietuva kartu su Lenkija saugo apie 2 650 km ES išorės sienos. Abi šalys siekia ir greitesnių ES sprendimų dėl ES teisės aktų keitimo sienos apsaugos ir migracijos srityse. Praeitą savaitę neatidėliotinus ES migracijos politikos pokyčius ministrė A. Bilotaitė Varšuvoje aptarė su Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministru Mariuszu Kamińskiu.
Penktadienį, rugsėjo 24 d., 9 val. Vilniuje vyks XX Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdis. Jam pirmininkaus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius ir Lenkijos Respublikos vidaus reikalų viceministras B. Grodeckis. Tai reguliariai vykstantys susitikimai, skirti aptarti pasienio bendradarbiavimo, gyventojų apsaugos ir gelbėjimo ekstremaliųjų situacijų atvejais, teritorijų planavimo ir tarpregioninio bendradarbiavimo klausimus.
Ši komisija įsteigta 1995 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartimi dėl bendradarbiavimo per sieną. Komisiją sudaro 4 darbo grupės: Pasienio bendradarbiavimo, Gyventojų apsaugos ir gelbėjimo ekstremalių situacijų atvejais, Teritorijų planavimo bei Tarpregioninio bendradarbiavimo darbo. Posėdžiai vyksta kasmet pakaitomis kiekvienoje iš valstybių.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos