0

2021 09 24

Rugsėjo 24 d. Vilniuje surengtame Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos XX posėdyje aptarti aktualūs abiem šalims bendradarbiavimo klausimai.

„Šiandien švenčiame svarbią sukaktį – Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinė bendradarbiavimo per sieną komisija susirenka į jubiliejinį – dvidešimtąjį posėdį. Vienas iš bendrų pastarojo meto Lietuvos ir Lenkijos iššūkių – hibridinė Baltarusijos režimo ataka, o vienas svarbiausių prioritetų – Europos Sąjungos išorės sienų apsauga. Tiek Lietuva, tiek Lenkija turi vienas ilgiausių sausumos išorės sienų Europos Sąjungoje. Turėdami šį bendrą iššūkį ir esminės svarbos užduotį užtikrinti mūsų nacionalinį saugumą, turime kartu siekti dėmesio šiai sričiai Europos Sąjungos mastu, laikytis bendros pozicijos, keistis patirtimi bei informacija“, – kalbėjo, komisijos ko-pirmininkas vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

Jam antrino ir Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerijos valstybės sekretorius, tarpvyriausybinės komisijos Lenkijos šalies pirmininkas Bartoszas Grodeckis, pažymėjęs, kad pastaruoju metu abi šalys grumiasi ne tik su neteisėta migracija, bet ir su COVID-19 pandemija. Be to, svečias pasidžiaugė, kad nepaisant visų kliūčių ligšiolinė šios komisijos veikla atskleidžia ilgametį labai gerą ir vaisingą bendradarbiavimą skatinant vietos bendruomenes abipus sienos. Tvirti bendradarbiavimo pagrindai yra stiprus akstinas plėtoti naujas bendradarbiavimo per sieną iniciatyvas ir dvišalį politinį dialogą, atsižvelgiant į naujus iššūkius, su kuriais susiduria abi valstybės.

Posėdžio metu buvo pristatyta ir pasirašyta atnaujinta Metodinė instrukcija, skirta Lietuvos ir Lenkijos gelbėjimo tarnyboms, teikiančioms savitarpio pagalbą. Minėta instrukcija padės šalių priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms darniai veikti kartu ir veiksmingiau teikti abipusę pagalbą.

Taip pat posėdyje buvo išklausyti abiejų šalių tarpvyriausybinio bendradarbiavimo per sieną komisijos darbo grupių – pasienio bendradarbiavimo, gyventojų apsaugos ir gelbėjimo ekstremaliųjų situacijų atvejais, tarpregioninio bei teritorinio bendradarbiavimo – pirmininkų pranešimai.

„Siekiant užtikrinti mūsų šalių gerovę, regionų plėtra yra esminės reikšmės veiksnys. Investuodami Europos Sąjungos paramos lėšas, dedame pastangas didinti regionų investicinį patrauklumą. Lietuvos savivaldybės ir regionai jau daugelį metų bendradarbiauja su Lenkijos savivaldybėmis ir apskritimis. Pasirašyta ne viena dešimtis bendradarbiavimo sutarčių, vyksta aktyvus bendradarbiavimas įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamas Baltijos jūros regiono ir Pietų Baltijos programas“, – kalbėjo vidaus reikalų viceministras A. Abramavičius

26 rugsėjo Sekmadienis

ORIENTAL šokio vakaras

Tarpvyriausybiniai bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdžiai – tai reguliariai vykstantys Lietuvos ir Lenkijos atstovų susitikimai, skirti aptarti pasienio bendradarbiavimo, gyventojų apsaugos ir gelbėjimo ekstremaliųjų situacijų atvejais, teritorijų planavimo ir tarpregioninio bendradarbiavimo klausimus.

Ši komisija įsteigta 1995 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartimi dėl bendradarbiavimo per sieną.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos