0

Vidaus
reikalų
ministrė
Agnė
Bilotaitė
darbo
vizitu
lankėsi
Klaipėdoje
ir
Neringoje,
kur
aptarė
galimybę
atkurti
Pakrančių
apsaugos
pasienio
rinktinę
ir
stebėjo
jūroje
Valstybės
sienos
apsaugos
tarnybos
(VSAT)
organizuotas
tarpinstitucines
pratybas.

„Dabartinėje
saugumo
situacijoje
būtinas
atskiras
dėmesys
tiek
sienos
su
Rusijos
Federacija,
tiek
jūros
sienos
apsaugai

turime
būti
pasirengę
atremti
grėsmes,
susijusias
su
galimomis
provokacijomis,
hibridinėmis
atakomis,
neteisėta
migracija.
Todėl
siūlome
nuo
kitų
metų
atkurti
Pakrančių
apsaugos
pasienio
rinktinę.
Karo
Ukrainoje
pamokos
ir
poreikis
visapusiškai
užtikrinti
svarbių
objektų
apsaugą
dar
labiau
aktualizuoja
šį
sprendimą“,

teigia
ministrė
A.
Bilotaitė.

Rinktinė
veiks
pasienio
ruože
prie
valstybės
sienos
su
Rusijos
Federacija
ir
Latvija,
teritorinėje
jūroje,
jos
priekrantėje,
jūrų
uostuose
ir
veiklos
teritorijoje
esančiuose
oro
uostuose,
Kuršių
mariose.
Tai
leis
operatyviau
valdyti
rizikas,
padidinti
reagavimo
greitį
į
valstybės
sienos
pažeidimus,
užtikrinti
efektyvesnį
paieškos
ir
gelbėjimo
darbų
valdymą
nelaimės
vietoje.
Atkurta
rinktinė
užtikrins
efektyvesnę
kovą
su
kontrabanda
bei
neteisėta
migracija

numatyti
migracijos
ir
kriminalinės
žvalgybos
padaliniai.

Sausumos
sieną
su
Rusijos
Federacija
saugos
Pagėgių
pasienio
rinktinė.
Ministrės
teigimu,
toks
pajėgų
paskirstymas
pagal
sienos
rūšį
padės
užtikrinti
geresnę
parengtį,
nes
sausumos
ir
jūros
sienos
apsaugos
būdai
skirtingi.
Tai
leis
tolygiau
paskirstyti
rinktinių
ruožus
prie
vidaus
ES
sienos,
stiprinti
antrinės
migracijos
kontrolę.

Pakrančių
apsaugos
pasienio
rinktinė
prisidės
ir
prie
strateginių
objektų
apsaugos

į
jos
saugomą
ruožą
papuola
Klaipėdos
suskystintų
gamtinių
dujų
(SDG)
terminalas.
Pasak
ministrės,
atsižvelgiant
į
karo
Ukrainoje
patirtį
ir
sąlyginai
mažą
atstumą
iki
Rusijos
Federacijos
teritorijos,
būtina
užtikrinti
operatyvų
reagavimą
į
galimus
incidentus
SDG
terminalo
teritorijoje.

Taip
pat
bus
užtikrintas
operatyvus
bendradarbiavimas
su
Lietuvos
kariuomenės
Karinių
jūrų
pajėgų
padaliniais,
kitomis
institucijomis,
veikiančiomis
laivybos
ir
jūros
aplinkos
kontrolės
srityje.
Rinktinėje
taip
pat
bus
koncentruojamas
bendradarbiavimas
su
Baltijos
jūros
regiono
valstybėmis.
Jūros
sienos
patrulius
pagal
specialią
programą
planuoja
rengti
Pasieniečių
mokykla,
VSAT
bendradarbiaus
ir
su
Lietuvos
aukštąja
jūreivystės
mokykla.

Prie
sienos
su
Rusijos
Federacija
2022
m.
fiksuotas
21
valstybės
sienos
pažeidimas,
o
2023
m.

12.
Kuršių
mariose
bei
jūroje
2022
m.
fiksuoti
9
atvejai,
2023
m.

7.
Pagrindinės
tendencijos
yra
susijusios
su
netyčiniais
sienos
pažeidimais.

Lietuva
su
Rusijos
Federacija
turi
255
km
sausumos
sieną,
Kuršių
mariomis

18
km,
Baltijos
jūra

22
km.
Kuršių
mariose
bei
Baltijos
jūroje
valstybės
siena
saugoma
jūrine
sienos
stebėjimo
sistema,
kurią
sudaro
termovizorinė
įranga,
dieninės
vaizdo
kameros
bei
radiolokacinė
įranga.
Atsižvelgiant
į
gamtines
sąlygas
pasienyje
su
Rusijos
Federacija
yra
įrengta
46
km
fizinio
barjero.

2019
m.
Pakrančių
apsaugos
pasienio
rinktinė
buvo
sujungta
su
Pagėgių
pasienio
rinktine,
valstybės
sienos
apsaugą
nuo
tada
vykdė
trys
VSAT
padaliniai

Vilniaus
pasienio,
Varėnos
pasienio
ir
Pagėgių
pasienio
rinktinės.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva