0

Lietuva, kaip žinia, remia karo siaubiamą Ukrainą. Šalį, kurią puola Rusija. Tačiau, kaip atrodo, esama įtakingų asmenų, kurie yra Rusijos pusėje. Jie, be kita ko, dirba ir advokatais. Viskas dar įdomiau Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų kontekste.

Labai įdomu viskas todėl, kad kampanijoje dalyvauja Ignas Vėgėlė ir Dainius Žalimas. Du teisinio elito atstovai. Vienas buvo advokatų lyderiu, kitas Konstitucinio Teismo viršininku dvi kadencijas pastebėtas. Įdomu, ką jie manytų apie tai, kas žemiau dėstoma?

Tiesiog byla?

Šiuo metu Lietuvos teismuose yra nagrinėjama UAB „JUMPS“ bankroto byla. Bendrovė „JUMPS“ anksčiau Lietuvoje didelėmis apyvartomis vykdė naftos produktų perdirbimo ir prekybinę veiklą (metinės pardavėjų pajamos siekė beveik 100 mln. Eur), kol 2020 m. pabaigoje Lietuvos teismai jai iškėlę bankroto bylą dėl mokumo problemų. Iškėlus bankroto bylą, prasidėjo ir UAB „JUMPS“ turto likvidavimo veiksmai, kuriems šiuo metu vadovauja nemokumo administratorius Vytautas Sinkevičius.

Kaip įprasta bankroto procesuose, pirmuoju smuiku griežia didžiausi kreditoriai. Įdomu tai, kad šioje „JUMPS“ bankroto byloje didžiausias kreditorius, turintis net 26 mln. Eur reikalavimo teisę, yra sankcionuotos Rusisjos valstybinis bankas VEB.RF (dar žinomas kaip „Vnesheconombank“), kuriam priklauso tiek „Rusijos eksporto kreditų ir investicijų draudimo agentūra“ (EXIAR), tiek ir Roseksimbank“ (EXIMBANK OF RUSSIA). Visa ši VEB banko grupė yra sankčionuota tiek Europos Sąjungoje, tiek ir JAV.

VEB grupė yra sankčionuota pagal 2014 m. kovo 17 d. Europos sąjungos Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

Šiame reglamente nurodyta, kad: „VEB yra viena iš svarbiausių finansų plėtros įstaigų, kurios pirmininką tiesiogiai skiria Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas ir kuri nurodymus gauna tiesiogiai iš jo. VEB yra svarbus Rusijos vyriausybės pajamų šaltinis ir valdo valstybinius pensijų fondus.

VEB atlieka aktyvų vaidmenį diversifikuojant Rusijos Federacijos gynybos sektorių ir turi projektų su gynybos pramonės bendrovėmis, įskaitant „Rostec“, kuri remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir į juos kėsinamasi.

Vykdydamą šią veiklą VEB aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo ankesiją arba Rytų Ukrainos destabilizavimą, arba gauna naudos iš jų. Su VEB grupe glaudžiai susijęs yra Igor Shuvalov, kuris yra VEB pirmininkas, kuris remia veiksmus ir politiką,
kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.“

Putinas ne prie ko?

Nepaisant visų šių tarptautinių sankcijų, VEB grupė, kurios pirmininką skiria Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas, šiuo metu Lietuvoje be jokių apribojimų faktiškai valdo Lietuvos įmonę, aktyviai dalyvauja kreditorių susirinkimuose ir turi lemiamą balsą dėl turto pardavimų ir kitų įmonės valdymo klausimų.

Atlikti visus šiuos veiksmus sankcionuotas VEB grupei padeda garsus Lietuvos advokatas dr. Saulius Aviža, kuris yra advokatų profesinės bendrijos NJORD Law Firm vadovaujantis partneris advokatas ir Vilniaus universiteto Privatinės lyginamosios teisės mokslo centro lektorius.

Yra žinoma, kad viename iš paskutinių UAB „JUMPS“ kreditorių susirinkimų, nemokumo administratorius Vytautas Sinkevičius siūlė sudaryti taikos sutartį, pagal kurią UAB „JUMPS“ kreditoriai, tarp kurių yra ir Valstybinės mokesčių inspekcija, gautų papildomų piniginių lėšų iš skolininkų.

Nors visi UAB „JUMPS“ kreditoriai, įskaitant ir Valstybinę mokesčių inspekciją, sutiko su tokiu pasiūlymu, tačiau VEB grupės advokatas dr. Saulius Aviža tam paprieštaravo. Kitaip tariant, šiame bankroto procese sankcionuotas VEB bankas, veikdamas advokato dr. Sauliaus Avižos rankomis, veikia priešingai Valstybinės mokesčių inspekcijos interesams, tame tarpe ir visos Lietuvos interesams.

Įdomu ir tai, kad visas šis bankroto procesas vyksta jau keletą metų, o VEB grupė aktyviai yra atstovaujama dr. Sauliaus Avižos visuose teisminiuose ginčuose. Nekyla abejonių, kad už tokį atstovavimą valstybinis Rusijos bankas moka advokatui didžiulius pinigus ir tikėtina, kad šiam tikslui pasiekti yra padarytos specialios schemos, kadangi bankams yra draudžiama priimti bet kokius mokėjimus iš sankcionuotų asmenų.

Tai Lietuva gali savyje turėti advokatų, kurie gina Rusijos interesams? Pasirodo, kad deja taip. Nebent jis pats at kas kitas kas paaiškintų kitaip?

The post Lietuvos advokatas atstovauja sankcionuoto valstybinio Rusijos banko interesams? appeared first on Kauniečiams kasdienės naujienos.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva