0

Liepos
24-28
d.
vyko
tarptautinės
pratybos
„Barboros
ryžtas
23-II“
(angl.
Barabara‘s
Resolve
23-II),
kurių
metu
vykdomi
koviniai
šaudymai
į
Baltijos
jūroje
esančius
taikinius

Brigados
generolo
Povilo
Plechavičiaus
poligono
Kairiuose
(Klaipėdos
r.).
Tarptautinių
pratybų
tikslas

stiprinti
sąveiką
tarp
skirtingų
artilerijos
sistemų,
išbandyti
savo
veiksmus
įvairiomis
sąlygomis,
taip
pat
sukurti
kariams
galimybę
treniruotis
bei
keistis
patirtimi
su
sąjungininkais.

„Sausumos
pajėgos
kryptingai
plėtojamos
pagal
NATO
standartus
nuosekliai
didinant
operacinius
pajėgumus
ir
stiprinant
gebėjimus
veikti
kartu
su
sąjungininkų
pajėgomis.
Kariai
nuolatos
tobulina
įgūdžius,
procedūras
ir
kitus
gebėjimus
kariniuose
mokymuose
bei
pratybose,
kokius
ir
turime
galimybę
stebėti
šiandien

bendram
tikslui
veikia
trys
skirtingos
artilerijos
sistemos”,

sakė
Sausumos
pajėgų
štabo
viršininkas,
vykdantis
Sausumo
pajėgų
vado
funkcijas,
plk.
Viktoras
Bagdonas.

Brigados
generolo
Motiejaus
Pečiulionio
artilerijos
bataliono
kariai
ir
batalione
aktyvųjį
karinį
rengimą
vykdantys
rezervo
kariai,
kurie
šiuo
metu
atnaujina
žinias
ir
praktinius
gebėjimus
artilerijos
srityje,
šūvius
į
jūrą
atlieka

105
mm
haubicų
„M50“.
Pratybose
dalyvauja
Brigados
generolo
Silvestro
Žukausko
poligone
Pabradėje
dislokuoti
sąjungininkai

Jungtinių
Amerikos
Valstijų,
kurie
koviniuose
šaudymuose
naudoja
„M109A6
Paladin“
artilerijos
sistemas,
ir
Slovakijos,
naudojantys
savaeiges
155
mm
haubicas
„Zuzana
2“.
Lietuvos
kariuomenės
haubicos
„M50“
ir
JAV
„M109A6
Paladin“
artilerijos
sistemos
naikino
taikinius,
esančius
iki
10
km,
o
Slovakijos
haubicos
„Zuzana
2“

iki
40
km.

Ugnies
uždaviniai
buvo
vykdomi

dviejų
skirtingų
pozicijų,
sviediniai
skriejo
virš
Kuršių
marių
ir
Kuršių
nerijos,
maždaug
2
kilometrų
aukštyje
ir
krito
į
Baltijos
jūrą
keleto
kilometrų
atstumu
nuo
kranto
linijos.
Saugumą
jūroje
pratybų
metu
užtikrina
Karinių
jūrų
pajėgų
patrulinis
laivas
P11
„Žemaitis“
ir
„Hunt“
klasės
priešmininis
laivas
M53
„Skalvis“,
o
sausumoje

Karo
policija.

Antrosios
artilerijos
padalinių
mokymosi
ciklo
pratybos
„Barboros
ryžtas“
sukuria
galimybę
išbandyti
skirtingas
artilerijos
sistemas
kitomis
sąlygomis.
Liepos
9

16
d.,
Lietuvos
kariuomenės
brig.
gen.
S.
 Žukausko
poligone,
vyko
bendros
Lietuvos,
Prancūzijos
ir
JAV
artilerijos
padalinių
pratybos,
kurių 
metu
kovinį
šaudymą
vykdė
trys
ugnies
baterijos

skirtingų
ginklų
sistemų,
tarp

pirmą
kartą
Lietuvos
kariuomenės
pratybose
dalyvavo
Prancūzijoje
gaminamos
savaeigės
ratinės
haubicos
„Caesar“.


Nuot.
aut.
št.
srž.
sp.
Ieva
Budzeikaitė.Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva