0

Liepos 14 d. Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgose (SOP) vyko vadų pasikeitimo ir vėliavos perdavimo ceremonija. Istorinės atminties vietoje Chodkevičių rūmų kieme.

I6kilmingoje ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys, Sąjungininkų Specialiųjų operacijų pajėgų vadavietės vadas gen. ltn. Tony Fletcher, Jungtinių Amerikos Valstijų Specialiųjų operacijų pajėgų vadavietės Europoje vadas gen. mjr.  Steven G. Edwards, NATO Specialiųjų operacijų pajėgų ir vienetų vadai.

Plk. Mindaugas Mažonas naujai paskirtam į pareigas SOP vadui plk. Dariui Milašiui perdavė du ypatingus kariuomenės atributus – SOP vėliavą ir viduramžių kario kalaviją. SOP vėliava su išsiuvinėtu liepsnojančiu kalaviju nėra tik stiprus simbolis, jis reprezentuoja pajėgų vienybę, jėgą ir nepajudinamą atsidavimą. Vėliava įkūnija kiekvieno SOP kario ryžtą, įkvepia karius nepailstamai veiklai ir drąsai iššūkių fone. Kalavijas yra tiek SOP, tiek ir kiekvieno kario kovos įrankis.

“Šiandien – puiki proga pasidžiaugti bendrai pasiektais rezultatais ir Lietuvos kariuomenės stiprėjimu. Pasidžiaugti, kad Specialiųjų operacijų pajėgos ne tik išlaiko ir stiprina savo profesionalumą, bet kartu pasiekia tai, kuo yra verta didžiuotis“, – sveikindamas naująjį SOP vadą sakė A. Anušauskas.

„Šis laikotarpis nepašykštėjo mums visiems ne tik daug iššūkių, bet buvo dosnus ir teisingais sprendimais. Užbaigėme misiją Afganistane, tada vėl sugrįžome į “Kabulo 11” operaciją, evakavome Lietuvos ambasadą Ukrainoje po 2-osios Rusijos invazijos. Iki šiol visi kartu teikiame nuolatinę ir nenutrūkstamą paramą bei mokymus kovojantiems broliams ukrainiečiams. Nuo reikšmingų tarptautinių projektų iki ypatingai svarbaus SOP vaidmens NATO regioniniuose planuose, bei glaudaus bendradarbiavimo NATO viršūnių apsaugoje“ – savo vadovavimo kadencijos metus įvardino SOP vadas plk. Mindaugas Mažonas.

Sveikindamas SOP karius Sąjungininkų Specialiųjų operacijų pajėgų vadavietės vadas gen. ltn. Tony Fletcher pabrėžė: „Laikas yra didelė vertybė, kurios nevalia švaistyti. Šiandien tai yra indikatorius, kuris parodo draugystę ir bendradarbiavimą, užmegztą su Lietuvos SOP jau daugelį metų. Nuo pat Lietuvos SOP kūrimosi pradžios aš mačiau augimą, vystymąsi ir galimybių plėtimą. “

Jungtinių Amerikos Valstijų Specialiųjų operacijų pajėgų vadavietės Europoje vadas gen. mjr.  Steven G. Edwards sveikinimo kalboje pabrėžė, jog „jau istoriškai užsimezgę gilūs bendradarbiavimo santykiai tarp Lietuvos ir JAV SOP. Lietuvos SOP stovi kaip strateginis taškas išlaikant vientisą ir taikią Europą. Per paskutinį dešimtmetį JAV Specialiųjų operacijų pajėgų vadavietė Europoje stiprino ryšį su Lietuva.“

Savo kadencijos metu plk. Mindaugas Mažonas išskirtinį dėmesį skyrė SOP vertybių puoselėjimui. Savo kalboje jis priminė SOP esmines stiprybes: „Savo patirtimi žinome, kad būtent vienybė – stipriausia, ką mūsų tauta turi. Mes būtent taip gyvename ir kovojame: jungtiniais, kovinės paramos, jėgerių, narų ir žaliukų „Aitvaro“ eskadronais. Tai mūsų visų vienetų vienybės įrodymas – eskadronas „Aitvaras“.

Plk. Mindaugą Mažoną, paskirtą tarnauti į JAV atašė pareigas, keičia plk. Darius Milašius.

“Specialiųjų operacijų pajėgose tarnauju ne vienerius metus, esu užgrūdintas. Komandoje kartu su jumis visus iššūkius, visas iškeltas užduotis įveiksime. Aitvarai, savanoriškai pasirinkę SOP kelią, įveikę sudėtingas atrankas, įgavę specialųjį parengimą ir užgrūdinti tarptautinių operacijų ir kitų operacijų. Jūs parodėte pavyzdį, kad Lietuva turi Specialiųjų operacijų pajėgas“,- plk. D. Milašius ceremonijos metu savo kalbą adresavo SOP kariams stovintiems rikiuotėje.

Naujai paskirtas SOP vadas į pareigas ateina po vadovavimo SOP Vytauto Didžiojo jėgerių batalionui.

Specialiųjų operacijų pajėgų informacija ir nuotraukos

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva