0

Dalinkitės

Šiluvos
šventovė
visus
metus
ir
ypač
per
didžiuosius
Švč.
Mergelės
Marijos
Gimimo
atlaidus
kviečia
žmones
išbandyti
piligrimo
kelią
į
šventą
vietą,
kur
šių
apylinkių
žmonėms
XVII
a.
pradžioje
buvo
dovanotas
Mergelės
Marijos
pasirodymas,
o
jo
metu
jie
paraginti
ne
tik
„arti
ir
sėti“,
bet
ir
garbinti
Dievą.
Šis
prakalbinimas
ir
paraginimas
keliauja

kartos
į
kartą,

išgirsta
ir
šių
laikų
žmogus.

Piligrimystės
patirtis
ir
džiaugsmas
keliaujant
pėsčiomis
ar
važiuojant,
kartu
meldžiantis
ir
dalijantis
žmogiška
bendryste
žadama
visiems,
kurie
išsirengs
į
kelią
dar
prieš
didžiuosius
atlaidus,
vadinamus
Šilinėmis.


Paskutinį
vasaros
sekmadienį,
rugpjūčio
27-ąją,
Šiluvoje
tradiciškai
švęsime
Padėkos

laisvę
šventę,
atmindami,
jog
Lietuvos
kelias
į
laisvę

tiesų
vedė
pro
Šiluvą
tiek
carinės,
tiek
ypač
sovietinės
okupacijos
metais,
kai
maldininkų
eisenos
buvo
draudžiamos,
o

dalyviai
patirdavo
ir
represijų.

Tad
šį
sekmadienį
kviečiame
į
dvi
piligrimines
eisenas


padėkos

laisvę
žygį
paminint
ir
didžiojo
Kristaus
piligrimo,
mūsų
laisvės
užtarėjo
šv.
Jono
Pauliaus
II
vizito
Lietuvoje
30-ąsias
metines. 


Dėmesio!
Keičiasi
įprastas 
maršrutas
(bus
einama
ne
nuo
Katauskių
gyvenvietės).


Į
eiseną
rinksimės
9
val.
prie
šv.
Jono
Pauliaus
II
paminklo
Šiluvos
aikštėje
 –
šiemet
minime
30
metų,
kai
Šventasis
Tėvas
(pirmasis
istorijoje
popiežius)
1993-iaisiais
aplankęs
Lietuvą
atvyko
ir
į
Šiluvą.

Nuo
šio
paminklo*
bus
keliaujama
žiediniu
gyvosios
piligrimystės
maršrutu
Šiluvos
apylinkėse
maždaug
7
km
užbaigiant
Kryžiaus
keliu
per
šilą. 

Kita
piligriminė
eisena
tradiciškai
9
val.
iškeliaus
nuo
Tytuvėnų
į
Šiluvą
drauge
su
Šiaulių
vyskupu
Eugenijumi
Bartuliu.

Sugrįžę
į
Šiluvą

12
val.

Švč.
Mergelės
Marijos
Gimimo
bazilikoje
švęsime Padėkos
Eucharistiją.
 Šiai
piligrimų
eisenai
ir
vėliau
iškilmingai
liturgijai
vadovaus
Kauno
arkivyskupas
Kęstutis
Kėvalas.

Piligrimų
eisenose
dalyvaus
ir
sutuoktinių
judėjimo

Dievo
Motinos
komandų
tarptautinio
susitikimo,
kuris
rugpjūčio
26
d.
vyks
Šiluvoje,
dalyviai
(jų
laukiama
atvykstant
ir

Latvijos).

Rugpjūčio
27-osios
šventė
Šiluvoje
jau
sualsuos
ir
čia
artėjančiu
didžiuoju
piligrimystės
įvykiu

nuo
rugsėjo
7-osios
iki
15
d.
Šiluvoje
švęsime
didžiuosius
2023
m.
Švč.
Mergelės
Marijos
Gimimo
atlaidus.


programa
čia
>>

Atlaidų
šūkis
„Marija

vilties
ir
paguodos
ženklas
keliaujančiai
Tautai“
(plg.
Vatikano
II
Susirinkimo
Konstituciją
apie
Bažnyčią

Lumen
Gentium
,
8
sk.).
——–


*Šv.
Jono
Pauliaus
II
skulptūra
Šiluvos
aikštėje
buvo
pašventinta
2008
m.
rugsėjo
7
d.
švenčiant
Marijos
apsireiškimo
400
metų
jubiliejų.
Skulptūros
autorius
prof.
Czeslavas
Dzwigajus
(Krokuva).
Ji
vaizduoja
Šventąjį
tėvą,
priglaudusį
prie
krūtinės
Šiluvos
Dievo
Motinos
su
Kūdikiu
atvaizdą. 


Nuotraukos

Juozo
Kamensko,
Kauno
arkivyskupijos
Šeimos
centro.


Kauno
arkivyskupijos
Informacijos
tarnyba


Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva