0

2021 10 21

Vakar surengtame Lietuvos muziejų asociacijos susirinkime buvo išrinktas naujas pirmininkas ir valdyba. Asociacijos vairas patikėtas Kauno IX forto muziejaus direktoriui Mariui Pečiuliui, kuris šiose pareigose pakeitė Šiaulių „Aušros“ muziejui vadovaujantį Raimundą Balzą.

M. Pečiulio teigimu, Lietuvos muziejų asociacija per daugiau nei du dešimtmečius trunkančią aktyvią veiklą siekė sujungti skirtingų Lietuvos muziejų interesus keliant bendrą muziejų teikiamų paslaugų lygį, didinant muziejų žinomumą, vystant bendros muziejų veiklos strategiją.

„Mano giliu įsitikinimu, turi būti ne tik išlaikomas šių principinių siekių tęstinumas, bet ir vykdoma jų plėtra. Lietuvoje turime daug nuostabių muziejų ir kiekvienas iš jų savaip unikalus. Vieni muziejai yra modernesni, kiti gal ne tokie modernūs, tačiau turintys milžinišką potencialą, saugantys unikalius istorijos artefaktus. Vieni plėtojantys itin svarbią tarptautinę partnerystę, kiti nepaprastai reikšmingi regioniniu ar dar siauresniu geografiniu lygmeniu kaip vietinės kultūros židiniai. Todėl labai svarbu identifikuoti egzistuojančius skirtumus, įsivardyti stiprybes“, – sako M. Pečiulis. Jo manymu, labai svarbu skleisti žinią, kad Lietuvos muziejai yra modernios, pažangios, lankytojams patrauklios įstaigos, kuriančios akivaizdžią pridėtinę vertę valstybei. Šie ir kiti klausimai bus aptarti bei tolesnės veiklos kryptys išgrynintos artimiausiame Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pasitarime. 

Naująją asociacijos valdybą sudaro: Šiaulių „Aušros“ muziejaus vadovas Raimundas Balza, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė dr. Rūta Kačkutė, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorė Daina Kamarauskienė, Utenos kraštotyros muziejaus vadovė Jovita Nalevaikienė, Žemaičių muziejui „Alka“ vadovaujanti Eva Stonkevičienė, Kauno miesto muziejaus direktorius Gabrielius Sužiedėlis, Lietuvos jūrų muziejaus vadovė Olga Žalienė.

Lietuvos muziejų asociacija yra 1995 m. įsteigta savanoriška ne pelno organizacija, atstovaujanti beveik šimtui Lietuvos muziejų.

Nuotrauka iš asm. Mariaus Pečiulio archyvo

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos