0

Traukiantis
tradicinių
pašto
paslaugų
poreikiui
ir
keičiantis
klientų
siuntimo
įpročiams,
Lietuvos
paštas
pradeda
pertvarkyti
laiškininkų
tinklą.
Dėl
šios
priežasties
bus
peržiūrėti
pašto
apylinkių
dydžiai

tai
garantuos
tolygesnį
darbo
krūvį
ir
leis
įvesti
penkių
darbo
dienų
savaitę
visiems
laiškininkams.
Įgyvendinant
tinklo
efektyvinimo
pertvarką,
bendrovė
atsisveikins
apytiksliai
su
400
laiškininkų.

Sprendimas,
pasak
įmonės
pranešimo
spaudai,
dėl
šio
pokyčio
priimtas
radus
sutarimą
su
darbuotojų
atstovais
ir
atsižvelgus
į

pateiktas
pastabas.
Atleidžiamų
darbuotojų
išeitinėms
išmokoms

viso
bus
skirta
apie
800
tūkst.
eurų,
o
bendrovės
personalo
specialistai
jiems
teiks
profesines
konsultacijas
darbo
paieškos
klausimais.

„Alternatyvių
siuntimo
kanalų,
pirmiausiai
per
paštomatų
tinklą,
populiarėjimas
ir
mažėjančios
tradicinių
pašto
paslaugų
apimtys

tendencija,
matoma
visoje
Europoje.
Nors
vien
tik
per
pastaruosius
penkerius
metus
šių
paslaugų
poreikis
Lietuvoje
sumažėjo
kone
perpus,
tačiau
per
šį
laikotarpį
ne
visiems
laiškininkams
tenkančios
darbų
apimtys
buvo
peržiūrėtos.
Tai
lėmė
netolygius
darbų
krūvius
skirtingose
pašto
apylinkėse,
dėl
ko
ir
priėmėme
sunkų
sprendimą
su
dalimi
laiškininkų
atsisveikinti.
Ši
pertvarka
yra
būtina,
norint
išlaikyti
bendrovės
finansų
tvarumą
ir
kartu
padidinti
veiklos
efektyvumą“,

sako
Rolandas
Zukas,
Lietuvos
pašto
generalinis
direktorius.

Pertvarkius
tinklą,
bus
pagerintos
Vilniuje
bei
Kaune
dirbančių
laiškininkų
darbo
sąlygos.

darbo
savaitė
sutrumpės
nuo
6
iki
5
dienų
ir
bus
tokia
pati,
kaip
ir
likusioje
šalies
dalyje
dirbančių
laiškininkų.

Padėdamas
pertvarkos
paveiktiems
laiškininkams
kuo
greičiau
įsidarbinti,
Lietuvos
paštas
glaudžiai
bendradarbiaus
su
Užimtumo
tarnyba
padėdamas
suorganizuoti
jos
atstovų
ir
darbuotojų
susitikimus.

metu
bus
suteikta
visa
darbuotojams
reikalinga
informacija
apie
registraciją
Užimtumo
tarnyboje,
situaciją
darbo
rinkoje,
siūlomas
laisvos
darbo
vietos
bei
aptariamos
galimybės
persikvalifikuoti.
Dalį
darbo
laiko
atleidžiami
laiškininkai
galės
skirti
persikvalifikavimui
arba
naujo
darbo
paieškai.

Laiškininkų
tinklo
pokyčiai
visoje
Lietuvoje
vyks
etapais
iki
2024
m.
pavasario.
Apie
pusę
atleidžiamų
darbuotojų
sudarys
dalį
Vilniaus
ir
Kauno
pašto
apylinkių
aptarnaujantys
laiškininkai.
Šiuose
miestuose
didžioji
dalis
laiškininkų
apylinkių
buvo
peržiūrėtos
tik
2017
m.

Skaičiuojama,
kad
tradicinių
pašto
paslaugų
(daugiausiai
laiškų
siuntimo
ir
prenumeratos
pristatymo)
apimtys
2023
m.
pirmąjį
pusmetį
sumažėjo
ketvirtadaliu.
Laiškininkų
tinklo
ir
pašto
apylinkių
pertvarka
Lietuvos
paštui
per
metus
leis
sutaupyti
apie
4,8
mln.
eurų.
Svarbu
pažymėti,
kad
nesiimdama
tinklo
efektyvinimo
priemonių
bendrovė
turėtų
ženkliai
kelti
savo
teikiamų
paslaugų
kainas.

Siekdamas
gerinti
darbo
sąlygas,
Lietuvos
paštas
ir
toliau
planuoja
laikytis
nuoseklios
atlygio
didinimo
politikos.
2023
m.
bendras
bendrovės
atlyginimo
kėlimo
fondas
viršijo
4
mln.
eurų.
Kita
reikšminga
darbo
sąlygų
gerinimo
priemone
taps
laiškininkams
suteikiami
nauji
automobiliai,
su
kuriais
siuntų
išvežiojimas
bus
ne
tik
patogesnis,
bet
ir
greitesnis.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva