0

Prezidentas
Gitanas
Nausėda
trečiadienį,
Niujorke
vykstant
78-ajai
Jungtinių
Tautų
Generalinei
Asamblėjai
(JTGA),
į
kurią
susirinko
viso
pasaulio
valstybių
vadovai,
kreipėsi
į
pasaulio
lyderius.

Savo
kalboje
šalies
vadovas
daugiausia
dėmesio
skyrė
saugumo
klausimams,
globaliam
ir
kolektyviniam
atsakui
į
tebesitęsiančią
Rusijos
agresiją
Ukrainoje,
atsakomybei

karo
ir
agresijos
nusikaltimus,
daugiašalės
pasaulio
tvarkos,
paremtos
tarptautine
teise,
išlaikymui.

Prezidentas
teigė,
kad
78-oji
JTGA
vyksta
kritiniu
momentu,
kai
prieš
pasaulio
akis
vis
labiau
ryškėja
politiniai,
ekonominiai
ir
kultūriniai
skirtumai.
Lietuvos
vadovas
akcentavo,
kad
tarptautinėmis
taisyklėmis
grindžiamos
pasaulio
tvarkos
sutrikdymas
kelia
grėsmę
visam
pasauliui.
Prezidentas
ragino
pasaulio
vadovus
nebūti
tiesiog
šių
įvykių
liudininkais,
o
imtis
ryžtingų
veiksmų
situacijai
keisti.

„Grįžo
niekingas
senojo
stiliaus
kolonijinis
karas.
Rusijos
agresija
prieš
Ukrainą
blogina
padėtį
pasaulyje
daugelyje
sričių –
maisto
ir
energetikos
saugumo,
finansų,
klimato,
visuotinės
sveikatos
ir
migracijos.
Tarptautinė
bendruomenė
nebegali
leisti
Rusijai
manipuliuoti
pasaulinėmis
taisyklėmis
ir
jomis
piktnaudžiauti“, –
kalbėjo
Prezidentas.

Šalies
vadovas
pabrėžė,
kad,
būdama
nuolatine
Jungtinių
Tautų
Saugumo
Tarybos
nare,
Rusija
beatodairiškai
vykdo
žiaurius
nusikaltimus,
tokius
kaip
masinis
Ukrainos
miestų
ir
miestelių
naikinimas,
ekologinių
katastrofų
sukėlimas,
tūkstančių
nekaltų
civilių
gyventojų
žudymas
ir
milijonų
žmonių
iškeldinimas.
Prezidentas
pabrėžė,
kad
tarptautinė
bendruomenė
turėtų
daryti
didesnį
spaudimą
Rusijai,
kad
ši
nutrauktų
tyčinius
išpuolius
prieš
Ukrainos
civilius
gyventojus
ir
civilinę
infrastruktūrą.

Lietuvos
vadovas
teigė,
kad,
siekdami
tvarios
taikos,
turėtume
užtikrinti,
kad

karo
nusikaltimus
ir
nusikaltimus
žmoniškumui
atsakingi
asmenys
būtų
patraukti
atsakomybėn.
Prezidentas
akcentavo,
kad,
svarstydami
teisingumo
klausimą,
taip
pat
turėtume
atkreipti
dėmesį
į
Baltarusijos
režimo,
kuris
dalyvauja
šiame
agresyviame
kare
teikdamas
karinę
paramą
ir
mokymus
bei
sudarydamas
sąlygas
puolimui

savo
teritorijos,
veiksmus.

Šalies
vadovas
savo
kalboje
pabrėžė,
kad
vis
dar
trūksta
tribunolo,
kuris
būtų
specialiai
skirtas
vykdyti
baudžiamajam
persekiojimui

Rusijos
aukščiausios
politinės
ir
karinės
vadovybės
įvykdytą
agresijos
nusikaltimą.
Pasak
Prezidento,
Lietuva
siekia,
kad
toks
tarptautinis
tribunolas
būtų
įsteigtas,
tam
pritariant
Jungtinių
Tautų
Generalinės
Asamblėjos
rezoliucija,
o
to
nepadarius,
būtų
dar
labiau
pakenkta
visos
pasaulinės
teisingumo
sistemos
patikimumui.

Lietuvos
vadovas
savo
kalboje
skyrė
dėmesio
Rusijos
sukelto
karo
padariniams,
ypač –
maisto
saugumo
klausimui.
Prezidento
teigimu,
Rusijos
agresija
prieš
Ukrainą
yra
tikra
viso
pasaulio
problema,
daranti
įtaką
pasauliniam
maisto
saugumui
ir
branduolinei
saugai.

„Šiuo
metu
Rusija
laiko
pasaulį
savo
įkaitu,
blokuodama
Ukrainos
grūdų
eksportą,
grobdama
okupuotas
Ukrainos
teritorijas
ir
niokodama
vietos
žemės
ūkio
infrastruktūrą.
Galimybė
naikinti
sankcijas
Rusijai

net
nesvarstytina“,

kalbėjo
Prezidentas.

Šalies
vadovas
pabrėžė,
kad
norint
sustiprinti
pažeidžiamas
ekonomikas
reikia
ieškoti
geopolitinių
sprendimų,
vienas
kurių –
atverti
daugiau
solidarumo
koridorių,
kitas

siūlyti
alternatyvius
Ukrainos
maisto
produktų
transportavimo
kelius,
pavyzdžiui,
per
patikimus
Baltijos
jūros
uostus.

Prezidentas
savo
kalboje
akcentavo,
kad
visi
šie
iššūkiai
sukuria
nestabilią
ir
potencialiai
pavojingą
padėtį
Europoje
ir
visame
pasaulyje,
todėl
būtina
dėti
pastangas
atkurti
tautų
tarpusavio
pasitikėjimą,
apginti
taiką
ir
teisingumą.

„Atskaitomybė
ir
taisyklėmis
grindžiama
tarptautinė
tvarka
bus
labai
svarbios
kuriant
teisingą
ir
saugų
pasaulį.
Baimės
ir
prievartos
politika
visame
pasaulyje
turi
būti
galutinai
sustabdyta.
Privalome
ryžtingai
ginti
suverenių
tautų

tiek
didelių,
tiek
mažų

lygybę.
Kartu
mes
galime
pakeisti
pasaulį“,

sakė
Prezidentas.

Šalies
vadovas
savo
kalboje
taip
pat
atkreipė
dėmesį
į
kovą
su
klimato
kaita
ir
pristatė
Lietuvos
žingsnius
siekiant
tapti
klimatui
neutralia
valstybe.
Prezidentas
kalbėjo
apie
socialinės
gerovės
klausimus
ir
pabrėžė,
kad
kova
su
skurdu
ir
socialinės
nelygybės
mažinimas
turi
išlikti
aukštai
prioritetų
sąraše
kuriant
tvarią pasaulio
ateitį.

lrp.lt
informacija

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva