0

2021 09 07

Šiandien prezidentūroje, atidarant Regionų forumą, sveikinimo žodį tarusi vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė pažymėjo, kad visi šalies gyventojai turi gauti būtinas paslaugas ten, kur jie gyvena, nepaisant savivaldybės teritorijos dydžio ir geografinės vietos.  

Pasak ministrės, Lietuvai pastaruoju metu susidūrus su iššūkiais sveikatos apsaugos ir migracijos srityse, dar kartą teko įsitikinti, koks svarbus glaudus valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimas ir susitelkimas.

„Akivaizdu, kad turime užsitikrinti stiprią savivaldos ir centrinės valdžios partnerystę. Nei vienas regionas, nei vienas jame gyvenantis žmogus negali būti pamirštas. Laukiama sprendimų dėl tolesnio tuščių mokyklų, kitų pastatų ir infrastruktūros panaudojimo ir investicijų. Atskiro dėmesio reikia ir tam, kad būtų sprendžiamos pasienio savivaldybių teritorijose gyvenančių žmonių problemos. Kartu su įkurtomis regionų plėtros tarybomis, tikiu, bus sukurti tvarūs planai konkrečioms regionų problemoms spręsti“, – teigia ministrė A. Bilotaitė.

Anot ministrės, šią vasarą sprendžiant klausimus, susijusius su neteisėtų migrantų apgyvendinimu, pasiteisino mobiliųjų komandų teikiamos paslaugos. Šis sprendimas galėtų būti taikomas labai plačiai: mažose gyvenvietėse medicinos paslaugas galėtų teikti į vietą atvykstančios mobiliosios komandos. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialistų komandos jau dirba ir padeda gyventojams gauti paslaugas greitai ir nevykstant į regionų centrus. Mažėjant gyventojų regionuose, paslaugų mobilumas tampa ypač aktualus.

Konkrečiame regione įgyvendinamą regioninę politiką planuoja ir koordinuoja kiekvieno Lietuvos regiono plėtros taryba – savarankiškas juridinis asmuo, turintis įstatymu nustatytą kompetenciją. Per metus visų regionų savivaldybėms pavyko susitarti ir įsteigti 10 regionų plėtros tarybų.

Savivaldybės ir jų įsteigtos regionų plėtros tarybos turi aiškius tikslus – kad miestuose būtų patogu gyventi, paslaugos būtų ten, kur reikia, kiek reikia ir kokių reikia. Šiems tikslams pasiekti reikalingi ištekliai, tarp jų – ir finansiniai.

„Vyriausybės programoje numatėme ne mažiau kaip 30 proc. Europos Sąjungos fondų lėšų skirti regionų planams įgyvendinti. Ne „iki 30 procentų“, ne hipotetiniams „regionams“, o būtent sprendimams, kuriuos priims regionų plėtros tarybos, įgyvendinti“, – pažymi vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Šiuo metu Vidaus reikalų ministerija peržiūri centrinės valdžios ir savivaldybių funkcijas. Tikslas – sustiprinti savivaldybes ir išplėsti regionų funkcijas. Centralizuoti sprendimai ne visuomet yra geriausi, o tam tikrose srityse reikia lankstumo, kurį gali užtikrinti regionas ar savivalda.

Regionų forumas šiemet skirtas savivaldos savarankiškumui stiprinti ir regionų plėtros politikai aptarti.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos