0

Šeštadienį
Birštone
įvyko
„Sužeistų
karių
savaitė
2023“
uždarymo
renginys,
globojamas
Ministrės
Pirmininkės
Ingridos
Šimonytės.
Premjerė
pasveikino
kasmet
nuo
2019-ųjų
vykstančio
renginio
dalyvius,
tarp
kurių
šiemet

ir
Ukrainos
ginkluotųjų
pajėgų
kariai.

Renginyje
sakytoje
sveikinimo
kalboje
premjerė
I.
Šimonytė
padėkojo
projekto
organizatoriams,
rėmėjams
ir
visiems
prisidedantiems
prie
jo
įgyvendinimo,
pažymėdama atliekamą
prasmingą
ir
svarbų
darbą.

„Man
yra
didelė
garbė
būti
šio
renginio
globėja
ir
jame
dalyvauti.
Jis
yra
labai
svarbus
ne
tik
tuo,
kad
čia
susirenka
sužeisti
kariai,

artimieji,
čia
bendraujama
ir
mezgamos
naujos
draugystės,
ir
tai
išlieka
visiems
laikams.
Svarbus
jis
ir
dėl
to,
kad
plečiasi
bendrystė
tarp
mūsų
ir
Ukrainos
karių,
kurie
šiandien
yra
tarp
mūsų.
Tai
mums
kiekvieną
dieną
primena,
kad
visai
netoli
vyksta
kruvinas
karas,
kuriame
šie
žmonės
kovoja
ne
tik

savo
namus
ir
tėvynę,
bet
ir

mus
visus

tuos,
kurie
šiandien
turi
privilegiją
džiaugtis
taikiu
dangumi.
Tai
yra
labai
didelė
skola,
kurią
jaučiame
ir
jausime
Ukrainos
kariams.

Nes
karas
baigsis,
bet
mes
niekuomet
negrįšime
ten
pat,
kur
buvome
iki
jo

per
daug
prarasta,
per
daug
sužalota,
per
daug
sunaikinta.
Ukrainos
žmonėms,
bet
taip
pat
ir
mums,
kurie
padeda
ir
yra
kartu,
reikės
mokėti
visa
tai
išgedėti,
išjausti
ir
rasti
savyje
jėgų
kurti
pasaulį,
kuris
yra
geresnis
mums
visiems.

Todėl
labai
džiaugiuosi,
kad
šiandien
čia
susitikti
ir
bendrauti
gali
mūsų
kariai,
kuriems
esame
amžinai
dėkingi

tarnybą,
ir
Ukrainos
kariai,

kurių
tarnybą
mes
taip
pat
privalėsime
būti
dėkingi
visados“,

sakė
Vyriausybės
vadovė
I.
Šimonytė.

Kreipdamasi
į
Ukrainos
gynėjus
premjerė
padėkojo
jiems

akivaizdų
įrodymą,
jog
esama
vertybių,
kurias
ginti
turime
kasdien,
net
gyvybės
ar
sveikatos
kaina,
o
prievarta
visuomet
sulaukia
atkirčio,
kuriuo
ginamas
tautos
suverenitetas
ir
laisvė
pasirinkti.

„Ačiū
Jums

tai,
kad
esate.
Ačiū

tai,
kad
kovojate“,

sakė
premjerė.

„Sužeistų
karių
savaitė“

labdaros
ir
paramos
fondo
„Broliai
aitvarai“
organizuojamas
projektas,
skirtas
traumas
patyrusių
Lietuvos
karių
reintegracijai
skatinti,
fizinei
ir
psichologinei
būklei
gerinti,
naujiems
įgūdžiams
ugdyti
ir
tarpusavio
ryšiams
stiprinti.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva