0

2021 09 15

Šiandien įvykusiame vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės susitikimo su Maltos ordino Didžiuoju Hospitaljeriumi Dominique Prince de La Rochefoucauld-Montbel metu aptarta Ordino veikla Lietuvoje bei tolesnės bendradarbiavimo perspektyvos ir mechanizmai.
„Nuoširdžiai dėkoju Maltos ordinui už pagalbą koronaviruso pandemijos ir neteisėtos migracijos krizės metu ir darbą su labiausiai pažeidžiamomis žmonių grupėmis. Lietuvai dar nebuvo tekę susidurti su tokio masto iššūkiais, tad labai vertiname nevyriausybinių organizacijų aktyvumą ir indėlį šiuo sunkiu mums laikotarpiu“, – teigė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.
Siekiant užtikrinti ilgalaikį ir nuoseklų nevyriausybinių organizacijų (NVO) dalyvavimą civilinės saugos sistemoje ir ekstremalių situacijų valdyme, Maltos ordino Didysis Hospitaljerius D. P. de La Rochefoucauld-Montbel pasiūlė sudaryti ekstremaliųjų situacijų darbo grupę, į kurią būtų įtrauktos ir NVO.
„Vienas iš prioritetinių šios Vyriausybės uždavinių – integruotos krizių ir ekstremalių situacijų valdymo sistemos sukūrimas. Manau, būtų konstruktyvu nevyriausybiniam sektoriui turėti vieningą poziciją ir atstovavimą ekstremalių situacijų valdymo klausimais. Mes atviri bendradarbiavimui ir kviečiame Maltos ordiną aktyviai įsitraukti“, – sakė vidaus reikalų ministrė.
Maltos arba Suverenusis karinis hospitaljerų Šv. Jono ordinas yra krikščioniška pasaulinė organizacija, teikianti pagalbą skurstantiems bei ligoniams, nepriklausomai nuo jų rasinės ir religinės priklausomybės. Ordinas įkurtas Jeruzalėje 1099 metais. Pagrindinės maltiečių veiklos Lietuvoje: socialinių valgyklų ir labdaros vargstantiems organizavimas, senelių, našlaičių, socialiai remtinų ir neįgaliųjų vaikų globa ir jaunimo įtraukimas į socialinę veiklą.
Lietuvoje Maltos ordinas humanitarinę veiklą pradėjo prieš 30 metų, 1991 metų spalį, o dvišaliai diplomatiniai santykiai užmegzti 1992 m. liepos 9 d.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos