0

2021 08 11

Siekiantys įveisti, atkurti pažeistus miškus, pertvarkyti medynus ir krūmynus, ir norintys tam gauti paramą pagal Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemones, miško želdinimo ir žėlimo projektus turės teikti tvirtinti ne VĮ Valstybinei miškų urėdijai, kaip buvo iki šiol, bet Valstybinei miškų tarnybai. Funkcijų perskirstymui tarp institucijų pritarta Vyriausybės posėdyje.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojo Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimas, kuris nustato, kad miško želdinimo ir žėlimo projektus privačioje žemėje tvirtina nebe VĮ Valstybinių miškų urėdija, o Valstybinė miškų tarnyba.

Pakeitimas aktualus teikiantiems paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“, „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ (nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymo (rekonstrukcijos) į vietinių medžių rūšių medynus veiklai), „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ (stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veiklai), „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Patvirtintas miško želdinimo ir žėlimo projektas turi būti pateiktas kartu su paramos paraiška.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos