0

2021 09 01

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (MITA) nuo rugsėjo pradeda veikti Tvarios ekonomikos ir analitikos centras. Jis įsteigtas siekiant mažinti atotrūkį tarp formuojamos politikos ir šiandieninės technologinės pažangos. Planuojama, kad užtikrindamas visus reikalingus išteklius bei techninę ekspertizę, būtinus rengti rekomendacijoms aktualiais ekonomikos bei inovacijų politikos klausimais, jis Lietuvoje įgalins greitesnius ir didesnio poveikio pokyčius.

Iki šiol formuojant politiką daugiausia dėmesio buvo skiriama ekonomikos augimui. Visgi, tvarus vystymasis turi atitikti šiandienos poreikius nepakenkdamas ateities kartoms, todėl atėjo metas skatinti ekonomikos augimą saugant aplinką. Tarptautiniai ekspertai politikos formuotojams rekomenduoja remtis trimis pagrindiniais elementais – ekonomikos augimu, aplinkos apsauga ir socialine lygybe.

Akivaizdu, kad visuomenės kūrybiškumas, žinios, patirtis, technologijos ir finansiniai ištekliai tampa nepakeičiami siekiant tvaraus vystymosi tikslų bet kokiame kontekste. Aplinkos apsauga taip pat vis dažniau atsiduria pasaulio darbotvarkėje, tampa svarbesnė verslui ir žmonėms. Skaitmeninės technologijos gali būti tinkamiausi įrankiai pertvarkant pramonę į mažiau taršią, tačiau šių pokyčių raiška reikalauja sutelkti dėmesį į reguliavimo, standartizavimo, vertės grandinių, verslo modelių kaitos ir įgūdžių problematiką Lietuvos pramonėje. Būtent į verslo inovacijų bei žaliosios transformacijos veiklas telkdama dėmesį dirbs ir naujojo Tvarios ekonomikos ir analitikos centro komanda.

„Šiame padalinyje bus kuriamos naudos, grindžiamos Žaliojo kurso keliamais iššūkiais per skaitmeninės transformacijos bei žiedinės ekonomikos prizmę: sumažinti pramonės neigiamą poveikį aplinkai, užtikrinti tvarių žaliavų tiekimą švariųjų technologijų, skaitmeninėms ir gynybos reikmėms“, – akcentuoja MITA projekto „Smart InoTech pramonei“ vadovas Paulius Petrauskas.

Verslo ir ekonomikos analitikai analizuos Lietuvos ekonomikos sektorius, vykdys jų stebėseną, vertinimus, taikomuosius tyrimus bei rengs įrodymais grįstas rekomendacijas ir išvadas aktualiais ekonomikos bei inovacijų politikos klausimais. Taip pat bus vykdomos Pramonė 4.0 (5.0) ekosisteminių analitinių grupių kūrimo, studijų ir kitos tyrimų veiklos, skirtos tiek Lietuvos pramonės integracijai į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines, tiek vidaus rinkai aktualiems pokyčiams.

Pagrindiniais naujojo centro veiklos principais išskiriami nepriklausomumas, inovacijos ir poveikis. Vadovaujantis jais, planuojama vystyti naujas idėjas, kelti iššūkį tradiciniams sprendimų modeliams bei prisiimti būtiną riziką sėkmingam rezultatui pasiekti, generuoti, testuoti ir plačiu mastu pritaikyti politikos formavimui ir verslui skirtus drąsius sprendimus bei daryti realų poveikį tvariam ekonominiam, socialiniam ir aplinkos vystymuisi Lietuvoje ir Baltijos šalyse.

Negana to, P. Petrausko teigimu, bus siekiama, kad ilguoju laikotarpiu Tvarios ekonomikos ir analitikos centras taptų tvirtu pagrindu steigti Pasaulio Ekonomikos Forumo padalinį Lietuvoje – „Pramonė 4.0 centrą (angl. C4IR – Centre for the Fourth Industrial Revolution)“. C4IR – tai Pasaulio Ekonomikos Forumo (angl. WEF – The World Economic Forum) inicijuoti suinteresuotas šalis jungiantys globalūs centrai, kurie svariai prisideda formuojant politines gaires, skatina mokslo ir technologijų sklaidą, taip visuomenei kurdami realią naudą.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos