0

Politinė partija Nacionalinis susivienijimas kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti tyrimą dėl galimai korupciniais ryšiais paremtų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimų. Partija tai padarė, reaguodama į viešumoje pasirodžiusią informaciją apie Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus žmonos G. T. Gilytės architektų bendrovei „Do Architects“ savivaldybės administracijos išskirtinėmis sąlygomis – be jokio konkurso suteiktą teisę didžiulį statinių kompleksą Vilniaus centre. Prokuratūros prašoma pradėti tyrimą ginant viešąjį interesą.

„Dėl tokios situacijos gali kilti pagrįstų visuomenės abejonių, jog tokios išskirtinės sąlygos „Do architects“ buvo suteiktos būtent dėl itin artimų vienos iš šios bendrovės akcininkių ryšių su Vilniaus miesto savivaldybės meru. Kadangi manytina, jog tokiais veiksmais galimai buvo pažeistos imperatyvios Architektūros įstatymo nuostatos, todėl prašom Jūsų pradėti viešojo intereso gynimo procedūrą ir įpareigoti projekto Ceikinių g. 2, Vilnius vystytoją skelbti privalomąjį architektūrinį konkursą.“, – rašoma Nacionalinio susivienijimo prašyme dėl viešojo intereso gynimo.

Architektūros įstatymo 13 str. 1 d. nustatyta, kad architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo ar projektavimo atvejais turi būti rengiami architektūriniai konkursai, skirti geriausiai statinio architektūrinei idėjai, pateikiamai projektiniuose pasiūlymuose, ir (ar) urbanistinei idėjai, pateikiamai teritorijos vystymo koncepcijoje, išreikšti. To paties straipsnio 2 dalies atitinkamai 2 ir 3 punktai numato, kad tokiais objektais pripažįstami miestų ir miestelių plėtrai ir savitumui išsaugoti reikšmingų jų teritorijos dalių erdvinio vystymo kryptys, taip pat statiniai (išskyrus požeminius statinius, kuriuose žmonės negyvena ir nuolat nedirba) miestų ir miestelių senamiesčiuose ar jų istorinėse dalyse, registruotuose Kultūros vertybių registre, ar centrinėse miestų dalyse, taip pat statiniai, kurių atsiradimas darys poveikį miesto ar miestelio istoriškai susiklosčiusiai urbanistinei erdvinei struktūrai ir aplinkos formavimui.

„Nėra abejonių, kad senamiesčio prieigose esanti Ceikinių gatvė yra urbanistinio ir viešojo intereso požiūriu reikšminga teritorija ir atitinkamai reikšmingi yra joje projektuojami objektai. Visiems projektams čia turi būti taikoma Archiktektūros įstatymo 13 straipsnio nuostata dėl privalomų konkursų. Tačiau „Do architects“ skirta projektuoti statinių kompleksą be konkurso. Tokia situacija kelia pagrįstų abejonių, ar tam neturėjo įtakos tada dar nevieši itin artimi Vilniaus miesto savivaldybės mero ir vienos iš „Do architects“ savininkių ryšių G. Gilytės ryšiai. Kaip žinia, viešiesiems asmenims ir valstybės tarnautojams taikomas reikalavimas nesukelti įtarimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto. Tokioje situacijoje privalu pradėti viešojo intereso gynimo procedūrą, kad būtų apginti pažeisti visuomenės ir valstybės interesai, o dėl minimo objekto paskelbtas konkursas, kaip ir reikalauja įstatymas“, – poziciją komentavo Nacionalinio susivienijimo Audito komiteto pirmininkas Aleksandras Nemunaitis.  

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva