0

2021 10 11

Aplinkos ministerija kviečia įstaigas, institucijas, saugomų teritorijų specialistus, teritorijų valdytojus, ekspertus, nevyriausybines organizacijas susipažinti su naujomis Metodinėmis gairėmis planams ir projektams, susijusiems su „Natura 2000“ teritorijų apsauga, vertinti.

Europos Komisijos parengtame ir priimtame dokumente atsižvelgta į dviejų dešimtmečių Europos Sąjungos valstybių narių praktinę patirtį, steigiant specialias saugomas teritorijas pagal Buveinių direktyvą, naują ES Teisingumo Teismo teisėtyrą, planų ir projektų poveikio „Natura 2000“ teritorijoms vertinimą ir vietos apsaugos tikslus. Taip pat įvertinti naujausi moksliniai tyrimai.

Grafikai ir lentelės yra atnaujinti, patogūs skaitytojui ir atspindi atsiliepimus, gautus konsultuojantis su ekspertų komanda ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Vadovo priede pateikiami praktiniai Buveinių direktyvos įgyvendinimo pavyzdžiai iš valstybių narių.

Su atnaujintomis gairėmis ir priedu galima susipažinti čia

„Natura 2000“ yra vieningas specialių saugomų teritorijų Europos ekologinis tinklas, kuris jungia natūralias ir pusiau natūralias buveines bei nykstančių gyvūnų ir augalų paplitimo vietas, taip siekiant išsaugoti Europos gamtą ateities kartoms.

Lietuvoje „Natura 2000“ tinklą sudaro paukščių apsaugai svarbios 77 teritorijos ir 299 vietovės, atitinkančios buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus. Pirmųjų bendras plotas yra 540 tūkst. ha, jos užima 8.3 proc. šalies teritorijos, antrųjų bendras plotas sudaro 659 tūkst. ha arba 10 proc. Lietuvos teritorijos.

Įsteigtos paukščių apsaugai svarbios teritorijos ir išskirtos vietovės, atitinkančios buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijus, nemaža dalimi persidengia. Persidengimų plotas – apie 392 tūkst. ha.

 

 

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos