0

Emociukus
tiek
darbo,
tiek
asmeniniais
reikalais
kasdien
naudoja
net
92
proc.
interneto
vartotojų.
Vis
tik
Kanadoje
dėl
to
kilo
rimtas
nesusipratimas.
Kanados
ūkininkas
pripažintas
kaltu
teisme,
kai
į
užsakovo
pasiūlymą
dėl
grūdų
kainos
atsakė
į
viršų
pakelto
nykščio
emociuku.
Kaip
reikėtų
naudoti
emociukus
darbe,
kad
šie
nesukeltų
nepatogumų
ir
nesusipratimų?

„Gyvename
skaitmeniniame
amžiuje,
todėl
bendravimas
tiek
asmeniniais,
tiek
darbiniais
reikalais
neišvengiamai
keičiasi.
Net
jei
tam
naudojame

pažiūros
neįpareigojančias
priemones,
tokias
kaip
emociukai,
reikia
gerai
apsvarstyti,
kurie
paveikslėliai
yra
tinkami
naudoti
bendraujant
su
kolegomis
ar
klientais,
o
kokių
verčiau
nesirinkti“,

pranešime
žiniasklaidai
sako
Eglė
Staniulionė,
„Bitės“
žmonių
ambasados
vadovė.


Sutikimą
išreiškė
pakelto
nykščio
emociuku

Kanadoje
gyvenantis
ūkininkas
pragyvenimui
užsidirbdavo
nuolat
tiekdamas
grūdus
juos
superkančiai
bendrovei.
Kaip
bebūtų
keista,
abi
šalys
sutartis
tvirtindavo
bendraudami
SMS
žinutėmis:
grūdų
supirkimo
bendrovė
parašydavo,

kokią
kainą
nupirks
grūdus,
o
ūkininkas
kaskart
atsakydavo
„OK“,
„Taip“,
arba
„Atrodo
gerai“.

Į
paskutinę
žinutę
ūkininkas
atsakė
ne
žodžiais,
o
itin
populiariu
į
viršų
pakelto
nykščio
emociuku.
Supirkimo
bendrovė
tai
suprato
kaip
sutarties
sąlygų
patvirtinimą
ir
sandorį
pripažino
galiojančiu.
Kiek
vėliau
paaiškėjo,
kad
ūkininkas
emociuką
siuntė
tik
norėdamas
pasakyti,
jog
sutartį
gavo,
tačiau

peržiūrės
vėliau.

Kilus
abipusiam
pasipiktinimui,
grūdų
supirkimo
bendrovė
kreipėsi
į
teismą.
Oficialiame
sprendime
aiškinama,
kad
teismai
turi
prisitaikyti
prie
naujos
internetinės
realybės,
kurioje
žmonės
bendrauja
emociukais
bei
nurodė
ūkininkui
sumokėti
daugiau
kaip
61
tūkst.
JAV
dolerių
dėl
neįvykdytos
sutarties.


Nesusipratimų
gali
kilti
ir
darbe

„Įsivaizduokite,
jūsų
vadovas
darbe
atsiunčia
naują
sutartį,
kurioje
nurodytos
naujos
atsakomybės.
Jūs,
norėdami
patvirtinti,
kad

gavote,
atsiunčiate
pakeltą
nykštį,
tačiau,
kai

perskaitote,
nesutinkate
su
naujomis
sąlygomis.
Toks
jūsų
atsakymas
gali
suklaidinti
vadovą
ir
jis
sutartį
pripažins
kaip
galiojančią“,

aiškina
„Bitės“
žmonių
ambasados
vadovė.

Ji
priduria,
kad
„reikia
suprasti,
jog
šiais
laikais
net
ir
darbiniais
klausimais
žmonės
bendrauja
laisviau

naudoja
žodžių
trumpinius
ar
emociukus.
Pastarieji
gali
būti
dviprasmiški,
o
kiekvienas
žmogus
juos
interpretuoja
skirtingai.“


Svarbu
apgalvoti,
kokius
emociukus
naudoti

Nagrinėdamas
bylą
Kanados
teisėjas
taip
pat
nusprendė,
kad
pakelto
nykščio
emociukas
yra
pripažįstamas
kaip
netradicinė
dokumento
pasirašymo
priemonė
ir
toliau
gali
būti
naudojamas
vietoje
oficialaus
parašo.

E.
Staniulionė
pažymi,
kad
toks
precedentu
tapęs
įvykis
gali
sukelti
paniką,
dėl
kurios
žmonės
pradės
bijoti
laisviau
bendrauti
su
vadovais
ar
kolegomis.

„Jei
bendraujant
organizacijos
viduje
priimtina
naudoti
emociukus,
tokia
situacija
ragina
apsvarstyti,
kaip
bendraujame
su
kolegomis
ar
vadovais
ir
kokias
šiuolaikines
priemones
tam
pasitelkiame.
Nors
emociukai
pagyvina
kalbą
ir
gali
padėti
suprasti
rašančiojo
emociją,
jie
taip
pat
kelia
riziką
būti
nesuprastiems
ar
suprastiems
neteisingai“,

sako
E.
Staniulionė.

Ekspertė
priduria,
kad
sprendžiant
darbinius
klausimus
el.
laiškais
ar
trumposiomis
žinutėmis
reikėtų
vengti
daugiaprasmių,
per
daug
asmeniškų,
nemandagių
ar
nepriimtinų
emociukų.

Pavyzdžiui,
suglaustų
delnų
emociukas
gali
reikšti
tiek
suplojimą
rankomis
džiaugiantis,
tiek
meldimąsi
įvykus
nelaimei,
o
akronimą
GOAT
(angl.
Greatest
of
all
time,
liet.
Visų
laikų
geriausias)
reiškiantis
ožkos
emociukas
gali
būti
suprastas
kaip
įžeidimas.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva