0

2021 08 30

Šiuo metu Aplinkos apsaugos agentūra vertina šių įmonių pateiktus naujausius duomenis, pagal kuriuos bus peržiūrėtas preliminarus nemokamų ATL paskirstymas. Pasiūlytas kvotas turės patvirtinti Europos Komisija. Nuo jos sprendimo datos priklausys, kada Lietuvoje bus paskirstyti nemokami ATL.

Pirminis nemokamų ATL paskirstymas yra koreguojamas, nes jis buvo atliktas pagal įmonių paraiškas, pateiktas iki 2019 m. birželio 30 d., o nuo to laiko galėjo pasikeisti jų veiklos apimtys.

ES ATL prekybos sistemoje 2013-2020 m. dalyvavo arti 90 Lietuvos  įmonių. Joms skirtų nemokamų ATL paskirstymo lentelę galima rasti Aplinkos ministerijos tinklapio rubrikos „Klimato kaita“ porubrikėje „ES ATL prekybos sistema ir JTBKKK lankstieji mechanizmai“.

Prekyba taršos leidimais – pagrindinė ES klimato kaitos politikos priemonė ŠESD išmetimui reguliuoti. Šios prekybos sistema veikia visose ES valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine. Ji šiuo metu apima daugiau nei 11 tūkst. ŠESD išmetančių įrenginių.

Kiekvienam įrenginiui išduodamų ATL skaičius kasmet tolygiai mažėja. Nustatyta, kad nuo 2030 m. nemokamai skiriamų ATL apskritai turi nebelikti. Dėl palaipsniui mažėjančio nemokamų ATL kiekio veiklos vykdytojai turi investuoti į technologijas, mažinančias į atmosferą išmetamą ŠESD kiekį.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos